Добър или недоброжелателен

Да бъдем мили и учтиви може да бъде изразено по-дълбоко от това да казваме „моля“ и „благодаря“. Но понякога може да бъде объркващо, ако действията ни бъдат разбрани погрешно. Как можем да бъдем мили и учтиви? Как можем ясно да изразим намеренията си да правим добро за другите и да сме мили и учтиви с тях?

Тема / цел

Това упражнение подтиква децата да проучат как едно и също действие може да бъде мило или неприятно в зависимост от контекста и намеренията. Goal: This exercise prompts kids to explore how the same act can be kind or unkind depending on context and intent.

Материали

Как работи

  1. Изберете няколко или всички от тези действия, които смятате, че са най-подходящите за участниците. Може да запишете тези действия на листчетата хартия и децата да ги теглят от шапката/чашат, или можете да изберете част от тях, които да прочетете и да обсъдите.
  2. Човекът, който изтегли листчето, трябва да отговори на въпроса: “Кога си изпитвал това като мило/добро/учтиво действие?”. Друг ще отговори на въпроса: “Кога си изпитвал това като неприятно/неучтиво действие?”. Ако нямате личен опит, можете да си измислите история.
  3. Продължавайте, докато изчерпите всички действия. След това, преминете към дискусията.

Допълнение / групова дискусия

  • Какво прави дадено действие мило и учтиво, или напротив – неприятно? Как знаете дали някой друг е мил и учтив или не?
  • Как знаете дали вие сте или не сте учтиви и мили?
  • Кои са някои от важните неща за запомняне относно това да бъдем мили и учтиви?
  • Дайте пример за случай, в който сте се опитали да бъдете мили и учтиви, но всъщност се е получило неприятно? Какво бихте променили следващия път в такава ситуация?
  • Сега, след като имате нови прозрения относно как да бъдем мили и учтиви, как бихте могли да споделите своя опит с другите?

Допълнение Задача за писане

Планирайте “Ден на Доброто”, където всеки дава дума да извърши едно добро действие. След деня направете обсъждане. Може да слушате епизод на “Kind World” подкаста (кратки са – под 7 минути) и да обсъдите какво направи историята/човека толкова добър.

автор

Patty Freedman
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

AGE:

SDG:

GROUP SIZE:

EQ AREA:

Продължителност:

5-10 минути

демо видео: