Обојте го срцето

Ќе ги идентификувате емоциите што ги чувствувате и ќе го обоите срцето за да претставите што се случува внатре.

Цел

Идентификување на емоциите и препознавање дека честопати многу емоции можат да се одвиваат во нас. Споделување емоции со личност без да користите зборови.

Извори

Инструкции

  1. Одбери го работниот лист Обој го твоето срце, означете го секој збор што го чувствувате со нова боја. Не размислувајте премногу.
  2. Користејќи ги боите со кои ги истакнавте вашите емоции, започнете со боење на срцето. Користете различни големини и форми за да претставите во која количина ја чувствувате таа емоција.
  3. Преклопете ја хартијата на половина и покажете му ја на пријател или член на семејство. *Никој не мора да знае какви специфични емоции сте одбрале, но ако сакате можете да ги споделите со таа доверлива личност.

Дискусија

  • Која беше вашата омилена боја?
  • Која боја одзеде најмногу место во вашето срце?
  • Која боја одзеде помалку простор во твоето срце?

Продолжение

Поканете ги учесниците да напишат рефлексија за некои од емоциите што ги избрале. Answering the questions above. Како оваа активност може да помогне доколку водите дневник со Обој го твоето срце и ако боите по едно срце секој ден.

Activity Source

Carrie Wolfe
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

ВОЗРАСТ:

SDG:

Големина на група:

EQ AREA:

Време:

10-15 минути

DEMO VIDEO: