Take Home Kit

Take POP-UP home to share EQ with others

‘Paketa për në shtëpi’ përmban një sërë aktivitetesh POP-UP, të paracaktuar për të nxitur mirëqënien tuaj shoqërore e emocionale si dhe atë të fëmijës e familjes tuaj. Ne e dimë me siguri që fëmijët lulëzojnë kur EQ praktikohet edhe në shtëpi dhe dëshirojmë që kjo mundësi t’i jepet çdo fëmije. “Paketa për në shtëpi” u jep gjithashtu atyre që kujdesen për fëmijët, një mundësi “të lidhen” me ta duke mësuar rreth EQ e duke e praktikuar atë së bashku, në një formë argëtuese!

click to download

 

0 Comments