Melayu

Use the drop-down filters below to sort the activities based on language, participant age, group size, EQ area, and SDG.

 

Clear all
Aisberg Emosi

Aisberg Emosi

Bayangkan sebuah aisberg; apa yang dapat dilihat di atas permukaan laut hanyalah sebahagian kecil daripada keseluruhannya. Hasilkan sebuah Aisberg Emosi untuk menerokai bahagian yang dapat dilihat dan yang tersembunyi dalam fikiran/perasaan/perbuatan anda.

Read more
Bulatan Kelompok

Bulatan Kelompok

Rasa dimiliki dalam sesebuah kelompok tidak semestinya berbentuk abstrak – kita boleh mengira bilangan kelompok yang kita miliki, dan kita boleh menamakan individu yang membuat kita rasa disayangi.

Read more
Pingat persahabatan

Pingat persahabatan

Di stesen ini, anda berlatih untuk menunjukkan penghargaan sesama sendiri dan membuat orang lain berasa istimewa.

Read more
Pizza Matlamat

Pizza Matlamat

Penetapan matlamat terbukti dapat memperkasakan seseorang dan membantu mereka mencapai kejayaan (mengikut definisi mereka). Aktiviti ini akan menunjukkan kanak-kanak cara yang seronok (dan sedap!) untuk menetapkan matlamat dan langkah-langkah yang diambil dalam mencapai impian.

Read more
Warnai Hatimu

Warnai Hatimu

Di stesen ini, anda akan mengenalpasti emosi yang anda rasakan dan mewarna gambar hati yang diberikan untuk menggambarkan perasaan anda.

Read more