Иновативно Место

Во оваа активност, децата ќе разговараат за примери на големи иноватори. Потоа идентификувајте одредени работи и местa кои ќе им помогнат да бидат креативни. Тие ќе ја употребат својата имагинација да креираат идеално Иновативно Место за себеси преку цртање.

Цел

Децат да ја завршат оваа активност со повеќе мотивација за иновации и да откријат што го подржува нивниот иновативен процес.

Извори

Инструкции

  1. Дискутирај со групата што значи иновацијата за тебе.
  2. Прочитај ги примерите од големите иноватори и тоа што им помогнало да креираат. 
  3. На празен лист, нацртај го твоето Иновативно  Место.
  4. Во твоето Иновативно место, размисли за работи кои ти помагаат да бидеш креативен и иновативен. Размисли за луѓе, книги, локации, играчки… (Дури можеш да создадеш и нешто имагинарно! Потруди се да го пополниш местото најдобро што можеш).

Дискусија

  • Што значи за тебе иновација? Како се поврзува со помагањето на другите? 
  • Какво е твоето Иновативно  Место? Од што е направено? Како се чувствуваш кога се замислуваш таму? 
  • Какви работи би сакал да креираш? Зошто? 
  • Ако беше познат иноватор, која ќе беше твојата порака? Зошто?

 

 

Продолжение

-Да се гледа Big Hero Six.

Activity Source

Annie Chu & Mia Skaggs
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

ВОЗРАСТ:

SDG:

Големина на група:

EQ AREA:

Време:

5-10 минути

DEMO VIDEO: