Карта на чувствата (относно климата)

Какви чувства изпитват хората изпитват към околната среда и изменението на климата? Тази карта отваря разговор за климатичните емоции.

Тема / цел

Един от ключовете за емоционалното благосъстояние, е способността да се назовават и да се общува за чувствата. Тази карта предоставя лесен начин на хората от всички възрасти да споделят собствените си чувства и да могат да виждат тези на другите.

Материали

– Провеждане на живо:
○ Направете място на стената за графика с две оси, пресичащи се в средата (като знак
+). Етикетирайте левия край НЕПРИЯТЕН, а десния край ПРИЯТЕН. Етикетирайте горния
ИНТЕНЗИВНИ и долния ЛЕКИ.
○ Осигурете лепящи се хартийки или хартия + тиксо, за да могат хората да добавят думи
– Онлайн провеждане
○ Направете графиката върху бяла дъска (като Jamboard) или онлайн документ, където
хората могат да пишат
● Поставете няколко свои собствени примерни думи на графиката
● Лист с инструкции за активност (по избор) щракнете за изтегляне

Как работи

1. Помислете за Земята и какво се случва на местно и глобално ниво по отношение на
изменението на климата. Кои са някои от вашите чувства?
2. Напишете по едно чувство, след което залепете/публикувайте всяко от тях на
графиката.
Например, ако напишете „Благодарен“, вероятно той отива надясно (към ПРИЯТНО) и
ако усещате това с леко ниво на интензивност, може би е в долния десен квадрант.

3. След като сте написали 3-5 различни чувства, забележете своите и чуждите
чувства на диаграмата.

Допълнение / групова дискусия

● Открихте ли, че чувствата ви са били в една област или се разпространиха на
графиката? Какво ви казва това?
● Какви чувства са подобни на вашите чувства? Как се чувстваш, виждайки това?
● Какви са някои чувства, написани от други, които се различават от вашите чувства? Как
се чувствате по този въпрос?
● Какво е чувството отляво, което според вас е много важно или мотивиращо? Какво ще
кажете отдясно?
● Понякога хората описват чувствата отляво като „негативни“ и се опитват да избегнат
тези чувства; какво харесвате или не харесвате в това?
● Като цяло, колко голям е диапазонът от чувства? Какво ви казва това?

Допълнение Задача за писане

Когато работите онлайн, всеки от въпросите за дискусия може да бъде направен в малки
групи.
Тази дейност може да се използва при обработка на някои други преживявания (като след
филм, реч, четене на книга, правене на симулация и т.н.) като начин за изследване на
гамата от емоции.
Тази графика може да се използва и за проследяване на чувствата във времето; в „SIX
seconds “ наричаме това „Журнал на чувствата“ и често го използваме за отделни лица
или групи, за да назовем и разберем чувствата.
Съвет: Чувствата вляво могат да мотивират хората да се изправят и да работят по
проблеми, така че те са ценни. За повече информация относно идеята, че няма негативни
чувства, вижте 6sec.org/a/integrated.

автор

Joshua Freedman, Six Seconds - adapted from the Russell Circumplex Model of Emotions
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

AGE:

SDG:

GROUP SIZE:

EQ AREA:

Продължителност:

10 минути