Не съм съгласен

Заявяване на несъгласие по уважителни начини Intro: Asserting disagreement in respectful ways.

Тема / цел

Да се научат различни начини за уважителна комуникация, когато не си съгласен с твърдение, което друг е направил Goal: To learn different ways of respectfully communicating when a person disagrees with a statement someone else makes.

Материали

Как работи

  1. Седнете в кръг и заедно измислете поредица от твърдения, които могат да бъдат верни или измислени, например: “Остров в Тихия Океан е дом на зелен хипопотам”, или “Чичо ми е бил президент”. Запишете ги на листът хартия или на дъската.
  2. Редувайте се един след друг. Който е на ред (говорителят) трябва да каже едно от твърденията, сякаш е истина, дори да не е.
  3. Останалите от кръга вдигат ръка, а говорителят ги извиква един по един, за да упражнят несъгласие по уважителен начин. Човекът, който е извикан, заявява своето несъгласие по начин, който показва уважение към говорителя и в същото време заявява различна гледна точка.

Продължавайте да се редувате, докато всички бъдат говорители.

Допълнение / групова дискусия

  • Как се чувствахте, когато не се съгласявахте с говорителя?
  • Как се чувствахте, когато някой не се съгласяваше с вас?
  • Повечето от нас са се сблъсквали с критика или несъгласие, които не са били уважителни. С какво този опит беше различен?
  • Склонни ли сте да заявявате вашето несъгласие или не? Кога решавате да заявите своето несъгласие?
  • Научихте ли нови начини да изразявате несъгласие, които да използвате занапред? Какви са те?

автор

Jennifer Miller; Confident Parents, Confident Kids
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

AGE:

SDG:

GROUP SIZE:

EQ AREA:

Продължителност:

10 минути

демо видео: