Bước Cùng Cảm Xúc

Tại trạm này, bạn và người cùng chơi hoặc một nhóm nhỏ cùng khám phá cảm xúc của mình trong những tình huống khác nhau.

Mục tiệu

Biết nhiều hơn về cảm xúc của chính mình và của người khác.

Nguyên vật liệu

Hướng dẫn

  1. Tìm một bạn cùng chơi hoặc một nhóm nhỏ
  2. Một người đọc lớn “Thẻ Tình Huống”
  3. Mỗi người chơi sẽ di chuyển để đứng gần với cảm xúc có nhiều khả năng là những gì bạn cảm thấy với tình huống đó.

Thảo luận những câu hỏi dưới đây, rồi người tiếp theo chọn một thẻ và Lặp lại quy trình cho đến khi từng người chơi đều đã đọc một tình hướng.

Thảo luận

  • Các bạn có những cảm xúc giống nhau hay tương tự nhau không? Tại sao?
  • Dễ hay khó để hình dung là con người có thể có những cảm xúc khác nhau trong cùng một tình huống?
  • Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta làm tốt hơn việc nhận biết cảm xúc của bản thân và những người khác trong những khoảnh khắc của cuộc đời.

Tác giả

Joshua Freedman & Ali Pirl (Artist Credits)
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

Tuổi:

SDG:

Quy mô nhóm:

EQ lĩnh vực:

Thời lượng:

4 – 10 phút

Video trình diễn: