Green 13 Tvari bendruomenė

Pagalvokite apie skirtingas bendruomenes ir jas sudarančius komponentus. Tada kūrybiškai pasidalinkite mintimis, idėjomis apie idealios bendruomenės kūrimą.

Tikslas

Puoselėti pozityvias nuostatas ir elgesį bendruomenės, jos kūrimo atžvilgiu.

Priemonės

● Piešimo/rašymo priemonės
● Popierius

Instrukcijos

1. Pagalvokite apie skirtingas bendruomenes. Galima naudoti paveikslėlius, kuriuose galima
išskirti skirtingas bendruomenes/sritis, pvz. parkas, mokykla, maistas ir pan.
2. Ties kiekviena išskirta bendruomene užrašykite savo jausmus. Pvz. kokius jausmus kelia
parkas, pastatai?
3. Kaip kai kurios bendruomenės naudoja energiją, kuri gali susilpninti pačią bendruomenę.
Pabandykite pagalvoti ir pavaizduoti, kas galėtų padėti padidinti bendruomenės išlikimą.
4. Jei galėtumėte sukurti savo tobulą, idealią bendruomenę, kaip ji atrodytų? Kokius
jausmus skatintų?
5. Paimkite tuščią lapą ir nupieškite savo įsivaizduojamą idealią bendruomenę.

Diskusija

● Kokius jausmus, emocijas skatina jausti jūsų ideali bendruomenė?
● Kokius svarbius komponentus pridėtumėte, pašalintume iš esamos bendruomenės, kad ją
patobulintumėte ir jaustumėte daugiau ką tik paminėtų jausmų?
● Pasidalinus patirtimi su kitais ir aptarus idealios bendruomenės vizijas, pagalvokite ką
patobulintumėte savo piešinyje?
● Pagalvokite apie bendruomenę (-es), kuriai (-ioms) priklausote. Koks mažas veiksmas
galėtų padėti prisidėti prie tobulesnės bendruomenės kūrimo?

Užsiėmimo autorius

Mia Skaggs & Loreta Avdiu
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

Amžius:

SDG:

 Grupės dydis:

EQ AREA:

Trukmė:

7-20 minučių