Hapësira e Inovatorit

Në këtë aktivitet, fëmijët do të flasin për shembuj të krijuesve të shkëlqyeshëm. Pastaj identifikoni gjëra dhe vende të caktuara që i ndihmojnë ata të bëhen krijues. Ata do të përdorin brendesine dhe imagjinatën e tyre për të krijuar një hapësirë ​​ideale inovacioni për veten e tyre përmes vizatimit.

Qëllimi

Fëmijët do ta lënë këtë aktivitet me më shumë motivim për të krijuar dhe për të gjetur atë që mbështet procesin e tyre të inovacionit.

Burimet

Udhëzime

  1. Diskutoni me grupin se çfarë do të thotë inovacion/risi për ju.
  2. Lexoni fletën me shembuj të krijuesve të shkëlqyeshëm dhe ato që i ndihmuan ata të krijonin.
  3. Në një fletë vizatimi, krijoni një skicë të Hapësirës tuaj të Inovacionit.
  4. Në hapësirën tuaj të inovacionit, mendoni sa më shumë gjëra që mund të ju ndihmojnë të jeni krijues dhe inovator. Mendoni për njerëz, libra, vendndodhje, lodra, etj. (Ju madje mund të krijoni diçka imagjinare! Sigurohuni që të mbushni hapësirën sa më mirë që të mundeni.)

Diskutim

  • Cfarë do të thotë inovacion për ju? Si lidhet me ndihmën e të tjerëve?
  • Si është hapësira juaj e inovacionit? Nga çfarë është krijuar? Si ndjeheni kur e imagjinoni veten në të?
  • Cfarë lloj gjërash do të dëshironit të krijonit? Përse?
  • Nëse do të ishit një inovator i famshëm, cili do të ishte citati juaj? Përse?

 

 

Shtesa

-Shikoni Big Hero Six.

Burimi i Aktivitetit

Annie Chu & Mia Skaggs
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

Mosha

SDG:

Madhësia e Grupit

EQ AREA:

Koha

5-10 minuta

DEMO VIDEO: