Klimato kaitos jausmų žemėlapis

Kokie jausmai kyla galvojant apie klimato kaitą? Ši užduotis padės atpažinti emocijas ir jausmus, susijusius su vykstančiais pokyčiais.

Tikslas

Vienas iš emocinės gerovės raktų yra gebėjimas dalintis jausmais, apie juos kalbėti. Šis žemėlapis padės įvairaus amžiaus žmonėms lengviau dalintis jausmais ir išgirsti kitus.

Priemonės

Dirbant grupėje

 • Ant sienos pakabinkite tuščią lapą, kuriame nubrėžkite tiesę. Padalinkite ją per pusę ir kairėje pusėje užrašykite NEMALONU, o dešinėje – MALONU. Viršuje – INTENSYVU/DAŽNAI, apačioje – RETAI.
 • Pasiruoškite mažų lapelių ir priemonių jiems pritvirtinti.

Internetu

Instrukcijos

 • Pagalvokite apie Žemę ir tai, kas vyksta globaliai ir lokaliai galvojant apie klimato kaitą. Kokie jausmai kyla?
 • Užrašykite jausmus ir pritvirtinkite juos atitinkamoje plakato vietoje. Pvz. jei užrašėte „Dėkingumas” ir jaučiate jį dažnai, jis keliaus į dešinįjį viršutinįjį bloką, jei retai – dešinįjį apatinį bloką.
 • Užrašę ir pritvirtinę 3-5 jausmus, paanalizuokite savo ir kitų dalyvių jausmus, jų vertinimą ir intensyvumą.

Diskusija

 • Ar Jūsų jausmai pateko į vieną sritį ar pasiskirstė po kelias? Ką tai sako?
 • Kokie jausmai/emocijos kyla analizuojant jausmus, kuriais pasidalino kiti dalyviai?
 • Kokius kitus jausmus nei Jūs įvardino kiti dalyviai? Kokius jausmus/emocijas Jums tai kelia?
 • Kokį vieną svarbiausią jausmą išskirtumėte iš kairės ir dešinės pusės?
 • Kartais žmonės kairei pusei priskirtus jausmus apibūdina kaip neigiamus ir jų vengia. Kaip juos vertinate Jus? Kas skatina jų vengti, neigti? Ar jie gali būti naudingi?
 • Kokia didelė yra jausmų aplitudė. Ką tuo ji gali Jums pasakyti?

Papildoma

 • Dirbant internetinėje erdvėje diskusija gali vykti mažesnėse grupėse.
 • Ši užduotis gali būti derinama su filmo peržiūra, knygos aptarimu, kitu su tema susijusiu tekstu ir pan.
 • Plakatas, grafikas gali būti naudojamas tęstinėms veikloms, susijusioms su jausmų įsivertinimu.
 • Jausmai kairėje pusėje gali tapti motyvuojančiais, skatinančiais spręsti problemas, todėl jie taip pat yra vertingi.
 • Daugiau informacijos jausmų pažinimui galite rasti 6sec.org/a/integrated

Užsiėmimo autorius

Joshua Freedman, Six Seconds – adaptuota pagal Russell emocijų pažinimo modelį
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

Amžius:

SDG:

 Grupės dydis:

EQ AREA:

Trukmė:

10 min.