Tôi Không Đồng Ý

Thể hiện việc không đồng ý với sự tôn trọng.

Mục tiệu

Học những cách khác nhau thể hiện sự tôn trọng trong giao tiếp khi một người không đồng ý với một điều người khác nói.

Nguyên vật liệu

  • Giấy hoặc bảng có thể xóa được
  • Cái
  • Bảng hoạt động (tùy chọn) Nhấn vào để tải về

Hướng dẫn

  1. Nhóm những người chơi cùng suy nghĩ và đưa ra các câu khẳng định được viết trên bảng. Các câu này có thể có thật hoặc tưởng tượng, chẳng hạn như “Một hòn đảo ở Thái Bình Dương có hà mã xanh” hoặc “Bác tôi là Tổng Thống”.
  2. Sau đó, mỗi người chơi lần lượt trở thành người phát biểu. Người phát biểu sẽ nói ra một trong những câu nói được viết trên bảng (như thể đó là sự thật, ngay cả khi nó là tưởng tượng).
  3. Những người chơi khác giơ tay và lần lượt phát biểu thể hiện sự không đồng ý với ý kiến. Người chơi sẽ khẳng định quan điểm khác của họ với sự tôn trọng người nói.

Xoay vòng cho đến khi lần lượt từng người đều có cơ hội tham gia.

Thảo luận

  • Bạn cảm thấy thế nào khi bạn không đồng ý với ý kiến của người nói?
  • Bạn cảm thấy thế nào khi có ai đó không đồng ý với bạn?
  • Hầu hết chúng ta đều gặp phải sự chỉ trích hoặc sự không đồng ý được thể hiện một cách thiếu tôn trọng. Làm thế nào để mọi chuyện khác đi?
  • Bạn có học được cách giao tiếp thể hiện sự không đồng ý nào mới không? Chúng là gì vậy?

Tác giả

Jennifer Miller; Confident Parents, Confident Kids
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

Tuổi:

SDG:

Quy mô nhóm:

EQ lĩnh vực:

Thời lượng:

10 phút

Video trình diễn: