Bộ công cụ khởi động

Nếu như đây là sự kiện POP-UP đầu tiên của bạn, hãy bắt đầu tại đây.

Những việc cần làm trong Ngày hội POP-UP 

Trong những trang tiếp theo, bạn sẽ thấy chi tiết cách tổ chức chức ngày hội của bạn; những thông tin có thể giúp bạn có một cái nhìn tổng quan về rất nhiều công việc trong đội ngũ tổ chức của bạn cần được hoàn thành.

  1. Quyết định ai là người bạn sẽ mời và tìm địa điểm.
  2. Gửi lời mời những người tham dự tới ( tham khảo về việc Mời ai? Mời như thế nào? ở bên dưới)
  3. Quyết định về những trạm hoạt động mà bạn sẽ sử dụng tại ngày hội của mình.
  4. In thông tin các trạm, cùng với những tấm thẻ, tài liệu, những vật liệu, đồ dùng đi kèm hoặc có thể phát sinh thêm như bút, giấy một cách chi tiết cho từng trạm hoạt động.
  5. Quyết định về những yếu tố khiến sự kiện thêm thu hút hơn như âm nhạc, đồ ăn nhẹ, trang trí và sắp xếp để thực hiện chúng.
  6. Đọc thật kĩ những hướng dẫn cho từng trạm hoạt động và có thể thực hành trước những hoạt động này để bạn có thể giúp đỡ mọi người trong suốt chương trình ngày hội.
  7. Sắp xếp những trạm hoạt động.
  8. Chào đón những người tham dự khi họ đến (đừng quên những cái thẻ tên nhé!) 
  9. Hãy khám phá, cùng chơi và cùng thực hành với những người tham gia trong suốt ngày hội.
  10. Dọn dẹp sau sự kiện.

Bạn đã biết cần làm gì hay chưa?

Nhấn vào nút ở bên phải để kiểm tra những phần trong Ngày hội POP-UP để xây dựng ngày hội của bạn.

Activities – Những hoạt động

Decorations – Trang trí

Promotional Materials – Tài liệu truyền thông

Top 5 Activities –  5 Hoạt động nổi bật nhất