Љубезен или Нељубезен

Благородноста има подлабоко значење отколку едно “те молам” и “благодарам”. Но понекогаш може да предизвика сомнение кога делата ќе се измешаат. Како да изразиме љубезност? Како да сме чисти пред себе и да сториме добро дело за другите?

Цел

Оваа вежба ги наведува децата да истражуваат како со истото дело може да се изрази и добродушност и нељубезност во зависност од содржината и намерата.

Извори

 • Чашка/ капа
 • Мали хартиени ливчиња
 • Молив/ пенкало/ маркери
 • Лист за активност (опционално) кликнете за преземање

Инструкции

 1. Одберете една или повеќе од наведените ресурси кои според Вас се најсоодветни за Вашите деца. Можете  да ги запишете активностите на ливчиња хартија кои децата би ги изработиле од чашка или капа, или пак да одберете неколку да ги прочитате на глас и секако да продискутирате за истите.
 2. Лицето кое што ќе ги пишува прашањата, ќе одговара на прашањето -Кога сте го доживеале ова како љубезност? Друга личност ќе одговори -Кога сте го доживеале ова како нељубезност?  Доколку немаат лично искуство со поставеното прашање тие би можеле да осмислат приказна.
 3. Продолжете се додека сите прашања не се поминат. Потоа дискутирајте по дадените прашања.

Дискусија

 • Како може некој да биде љубезен или нељубезен? Како да препознаете дали некој друг е со вас љубезен или пак не?
 • Како да дознаете дали сте вие љубезни или нељубезни?
 • Кои две нешта се важни да се запомнат во однос на изразување љубезност?
 •  Дали некогаш се случило да сте имале намера да изразите љубезност, но впрочем се случило неочекуваното и сте изразиле нељубезност?
 • Сега кога се имате стекнато со нови видици во однос на љубезноста, како би го споделиле Вашето искуство со останатите?

 

 

Продолжение

Испланирајте” Ден на Љубезноста” каде секој ќе се обврза да направи едно љубезно дело, и потоа да се продискутира откога ќе заврши денот.Mожете да ислушате епизода од  аудио фајлот на интернет наречен “Љубезниот свет” (тие се многу кратки-под 7 минути) и да се дискутира што е тоа што ја карактеризира приказната или личноста како добродушна и љубезна

Activity Source

Patty Freedman
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

ВОЗРАСТ:

SDG:

Големина на група:

EQ AREA:

Време:

5-10 минути

DEMO VIDEO: