16 - Peace; Justice & Strong Institutions

Clear all
Amable o cruel

Amable o cruel

La amabilidad va más allá del “por favor” y “gracias”. Pero en ocasiones puede ser confuso si las acciones son erróneas. ¿Cómo podemos demostrar amabilidad? ¿Cómo podemos ser claros acerca de nuestras intenciones para hacer el bien por los demás?

Read more
Dostluk Madalyası

Dostluk Madalyası

Bu istasyonda, birbirinizi takdir etme alıştırması yapacak ve başkalarının kendilerini iyi hissetmelerine
katkıda bulunacaksınız.

Read more
E Gabuar apo Ndryshe

E Gabuar apo Ndryshe

Këtu do të marrim në konsideratë faktin nëse një ide është E GABUAR apo NDRYSHE dhe sesi ju ndiheni në lidhje me dy fjalët e sipërpërmendura.

Read more
Egyedi vagyok

Egyedi vagyok

Ennél az állomásnál a résztvevők egy képet rajzolnak magukról és a legjobb barátjukról.

Read more
Banchetto delle Buone Relazioni

Feast of Great Relationships

Think of your favorite meal. To make this meal, we might follow a recipe. What are some of the ingredients we need? Today, using relationship ingredients, we’re going to create a Recipe for Great Relationships.

Read more
Banchetto delle Buone Relazioni

Festa e marrëdhënieve të mëdha

Mendoni për ushqimin tuaj të preferuar. Për ta përgatitur këtë pjatë, mund të ndjekim një recetë. Kush janë disa nga ingredientët që na duhen? Sot, duke përdorur ingredientë marrëdhëniesh, ne do të krijojmë nje Recetë për Marrëdhënie të Shkëlqyera.

Read more
Dostluk Madalyası

Friendship Medal

At this station, you’ll practice showing appreciation of each other and contribute to others feeling good about themselves.

Read more
Amable o cruel

Gentile o Scortese

La Gentilezza può essere qualcosa di più profondo che dire “per favore” e “grazie”. Alle volte, quando le azioni vengono fraintese, può generarsi confusione. Come possiamo mostrarci gentili? Come possiamo fare in modo che le nostre buone intenzioni verso gli altri siano chiare?

Read more
Banchetto delle Buone Relazioni

Gozba sjajne veze

Zamislite svoj omiljeni obrok. Da bismo napravili ovaj obrok trebali bismo slijediti recept. Koji su nam sastojci potrebni? Danas ćemo pomoću ,,sastojaka’’ za veze, osmisliti Recept za dobre veze.

Read more