Верига за желания

Какви желания или цели имаш за бъдещето? В това задание, вие ще добавяте към “Веригата на Желанията” и ще мислите за стъпки, така че да ги придвижите напред.

Тема / цел

Да помислите за своите цели и да направите план на действията.

Материали

Как работи

Ако можеше да си пожелаеш нещо… за себе си… за другите… за света… какво е желанието, което би си пожелал? Напиши своето желание на едно от тесните цветни отрязъци от хартия. Залепете го в кръг, и го прикрепете към веригата, висяща наблизо. Сега, помислете за стъпки към тази цел. С кое Действие бихте могли да направите целта по-истинска и реална? Кое е едно Чувство, което би ви подкрепило да предприемете това действие? Коя Мисъл би ви помогнала в подкрепата на тези чувства и действия? Изберете една от правоъгълните карти и напишете избраното чувство, мисъл и действие. От другата страна изпишете отново вашата цел. Сложете картона в портмонето си или другаде, където ще я виждате и ще се сещате за нея.

Допълнение / групова дискусия

  • Каква е разликата между “желание” и “цел”?
  • Защо тези желания/цели са важни за вас?
  • Дори да не можете напълно да я постигнете, ако направите положителна стъпка напред, как бихте се почувствали?

автор

Joshua Freedman
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

AGE:

SDG:

GROUP SIZE:

EQ AREA:

Продължителност:

3-6 минути

демо видео: