Оцвете сърцето си

В тази игра ще идентифицирате емоции, които изпитвате и ще оцветите сърце, за да представите какво се случва „вътре във вас“.

Тема / цел

Да идентифицирате и разпознете емоциите и да осъзнаете, че много често – много емоции се случват вътре в нас наведнъж. Да споделите с доверен човек как се чувствате, без дори да използвате думи.

Материали

Как работи

  1. Разпечатайте бланката „оцвети сърцето си“ в много екземпляри, за да може всеки участник да си вземе един. Участникът трябва да маркира всяка дума, която чувства с различен цвят. Не го премисляйте дълго. 
  2. Като използвате цветовете, с които сте отбелязвали, думите, които изпитвате – започнете да оцветявате сърцето. Използвайте различни форми, големини, за да представите колко много или малко се чувствате по съответния начин. 
  3. Прегънете листа през средата, така, че да се вижда само оцветеното сърце. Покажете го на приятел или някой от семейството. Никой не бива да знае за какви чувства сте избрали конкретните цветове, но ако пожелаете, може да споделите това с доверен човек.

Допълнение / групова дискусия

 

  • Кой беше любимия ти цвят?
  • Кой цвят зае най-много място в сърцето ти?
  • Кой цвят зае най-незначително място в сърцето ти?

 

 

Допълнение Задача за писане

Поканете участниците да напишат съчинение  по някое от чувствата, което бяха избрали, отговаряйки вкл. И на въпросите от дискусията. Помислете и проследете как тази активност би ви помогнала ако си правехте дневник „оцвети сърцето си:“ по дълго време, по веднъж на ден.

автор

Carrie Wolfe
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

AGE:

SDG:

GROUP SIZE:

EQ AREA:

Продължителност:

10-15 минути

демо видео: