Цели на емоции

Во Six Seconds велиме, "водени од емоциите, луѓето ги извршуваат делата." Еве брза активност да се разгледа дали и како тоа функционира во пракса.

Цел

Зголемување на свеста за тоа како емоциите влијаат врз нашите цели.

Извори

Инструкции

  1. Напишете една од вашите цели на хамер. (Ова може да биде лична или  заедничка цел)
  2. Нацртајте картичка за чувство по случаен избор. Поставете ја картичката близу до вашата цел, и како што го правите тоа, замислете го чувството во однос на целта.
  3. Напишете неколку зборови: Како ова чувство може да ви помогне да ја постигнете целта? Како може ова чувство да ве спречи да ја постигнете целта?

Дискусија

 

  • До кој степен чувствата ќе влијаат врз целта (ите)?
  • Кои се чувствата што ги имате моментално за оваа цел, и какви се чувствата што сакате да ги имате?
  • Ако сакате или ви требаат различни чувства од оние што ги имате сега .. како би можеле да ги добиете тие чувства?
  • Ако ги имате тие чувства сега … како би можеле да ги задржите и зајакнете ?

 

 

Продолжение

  • Во оваа вежба, кога ја нацртавте картичката, како се чувствувавте?
  • Важна вештина во емоционалната интелигенција е навигацијата на емоциите. Животот се случува, понекогаш на неочекувани начини. Тогаш што?
  • Што научивте во оваа вежба што ќе ви помогне да се справите со емоционалните предизвици во животот?

Activity Source

Patty Freedman & Joshua Freedman
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

ВОЗРАСТ:

SDG:

Големина на група:

EQ AREA:

Време:

4-6 минути

DEMO VIDEO: