حلقه های تعلق

داشتن حس تعلق الزاما نباید ذهنی باشد— ما می توانیم تعداد گروه هایی که در آنها عضو هستیم را بشماریم واسم افرادی را که با آنها حس دوستانه ای داریم راهم نام ببریم

هدف

کودکان این تمرین را برای دانستن اینکه با چه کسی حس تعلق دارند انجام می دهند.آنها میفهمند که در مواقع نیاز سمت چه کسی بروند و همچنین شخصی که علاقه دارند با وی رابطه نزدیکتری داشته باشند را تشخیص دهند

مواد مورد نیاز

 • ماژیک/ رنگ
 • (اختیاری) سایر مواد ابتکاری (هولاهوپ،شن، سنگریزه)

دستورالعمل

 1. برای ساختن دایره های خود مواد را جمع آوری کنید. بچه ها میتوانند بر روی کاغذ طراحی کنند یا از ایده کاغذ/مداد صرف نظر کرده و از سایر مواد ابتکاری استفاده کنید یا حتی برای دایره های بیشتربه بیرون بروید(صخره ها،شن،هولاهوپ وغیره).
 2. فعالیت را توضیح دهید. به بچه هابرای اینکه بفهمند در چه تعداد گروه عضو هستند کمک کنید(خانواده،دوستان، مدرسه،ورزش،باشگاه،اقوام )از بچه ها بخواهید تصویری از دایر های وابستگان که با یکدیگر همپوشانی دارندرا بکشند.
 3. اول، از بچه ها بخواهید اسم خودشان را بروی کاغذ بکشند/ بسازند/علامت گذاری کنند بعد،آنها می توانند اولین دایره را اطراف آن بکشند، دایره مربوط به گروه “خانواده” یا “مادر،پدر،خواهر” را نام گذاری کنند/ بکشند.
 4. دایره های بعدی را ایجاد کنید. به اضافه کردن دایره های بیشتر و بزرگتر از وابستگان ، باگروهای مختلف از افراد تا زمانی ادامه دهید که شما همه گروه هایی را که بچه ها می توانند در موردشان فکر کنند را به تصویر بکشید.
 5. (اختیاری)شور وهیجان را به افرادمنتقل کنید. از آنها بخواهید وقتی که با یکی از گروه ها در تعاملند حسشان را با کلمات احساسی به اشتراک بگذارند(تیم شنا: قوی، خانواده: عشق)بعد، بخواهید که آن حس را با کلمات نشان دهند یا بر روی دایره وابستگانشان به تصویر بکشند. با دایرههای بیشتر این کار را ادامه دهید. اگر بچه ها راحت هستند میتوانند نقاشی ها را با هم بازی یا گروهای کوچک به اشتراک بگذارند.

گفتگو

 • وقتی شما در موردهمه این افرادی که شما را دوست دارند فکر می کنید، آن حس چگونه است؟
 • معمولا با وجود نیاز های متنوع به سراغ چه کسی می روید؟ مثلا وقتی نیاز به در آغوش کشیده شدن دارید یا از آنها می خواهید که در تکالیقتان شما را کمک کنند؟
 • با چه کسی می توانید به شدت خودمانی شوید ؟و خودمانی شدن با بقیه چه بهایی دارد؟
 • به چه کسی معمولا تمایل دارید که نزدیکتر شوید ؟ اقداماتی که می توانید برای رسیدن به آن مرحله انجام دهید چیست؟
 
ضمیمه

هیجان را به گروه ها انتقال دهید، از بچه ها بپرسید که وقتی با بقیه هستند چه احساسی دارند. اگر آنها در گروهی هستند میتوانند نقاشی های خود را به یکدیگر نشان دهند

Activity Source

Patty Freedman
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

AGE:

SDG:

GROUP SIZE:

EQ AREA:

TIME:

5-15 دقیقه

DEMO VIDEO: