Çfarë po të thotë ngjyra blu?

Ngjyrat janë një formë komunikimi joverbal që pavarësisht këtij fakti,njëkohësisht flasin dhe pëcjellin shumë.Ngjyra Blu do të thotë : Besim, Besnikëri,Durim,Harmoni,Dinjitet,Paqe,I qetë,Qetësi,Frikë,Detyrë,Armiqësi.

Qëllimi

Të kuptojmë faktin që ngjyrat e kanë një domëthënie, mund të përçojnë emocion apo të gjenerojnë një reagim që mund t’i motivojë individët të veprojnë.Ngjyrat tregojnë një histori.

Burimet

Udhëzime

  1. Merrni një nga formatet e “Çfarë po të thotë ngjyra Blu” nga tavolina e prisni Vetullat,Sytë,Hundën dhe Gojën. 
  2. Zgjidh një “Fjalë Blu”.
  3. Ngjyrosini fytyrën dhe tiparet me nuanca të ndryshme të blusë dhe ngjitini dikund për të ilustruar sesi dikush mund të duket kur ndihet ashtu.

Diskutim

  • Shikojini “Fjalët Blu” dhe tregojuni të tjerëve se cilën prej tyre keni përzgjedhur.
  • Si ju bën të ndiheni ngjyra blu?
  • Në cilat situata mund të shfaqen këto ndjesi apo ndjenja? Pse?
  • Cila është ngjyra juaj e preferuar?Si ju bën ajo ngjyrë të ndiheni?

Shtesa

Përzgjidhni një fjalë “blu” dhe diskutoni me të tjerët se pse ju mendoni që kjo fjalë mund të jetë “blu”.(identifikohet me ngjyrën blu).Kur shihni ngjyrën blu,si ndiheni?

Burimi i Aktivitetit

Carrie Wolfe, www.heartnsoulnart.com
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

Mosha

SDG:

Madhësia e Grupit

EQ AREA:

Koha

10-15 minuta

DEMO VIDEO: