EmoHeads Up (Tiếng Việt) – Thử Thách đoán Cảm Xúc

Chơi "Thử thách Đoán Chữ" và giúp đối tác đoán ra những từ cảm xúc.

Mục tiệu

Hiểu sâu hơn về cảm xúc và biết khi nào mình có cảm xúc.

Nguyên vật liệu

Hướng dẫn

  1. Trò chơi này chơi trong nhóm nhỏ. Và bộ EmoCard được đặt sấp trên bàn. Lần lượt từng người sẽ là người đoán chữ. Người đoán chữ lấy một tấm thẻ, không nhìn, và đặt nó lên trán để những người khác có thể nhìn thấy nó. Bắt đầu tính thời gian: “Bắt đầu”
  2.  Những người khác đưa ra các lời gợi ý để người chơi có thể nói ra được cảm xúc được ghi trên thẻ của họ. Những manh mối và gợi ý này không được nhắc đến chữ cảm xúc trên thẻ, thường là các tình huống.
    • Ví dụ: nếu từ trên thẻ nói “Sợ hãi”, gợi ý có thể là: “Khi bạn ở trong một khu vực đông đúc và đột nhiên, bạn nhìn quanh và bạn không thể tìm thấy người đang đi cùng bạn.”
  3. Khi người chơi nói chính xác từ trên thẻ, người khác trở thành người chơi và lấy một thẻ mới.
  4. Trò chơi vẫn tiếp tục cho đến khi thời gian hết, và cùng nhau đếm xem bao nhiêu thẻ cảm xúc các bạn cùng nhau đoán được.

Thảo luận

  • Có một số từ dễ đoán trong khi một số từ khó đoán hơn? Tại sao lại như vậy?
  • Mọi người có xu hướng nghĩ đến tình huống tương tự có thể xảy ra những cảm xúc như vậy? Có gì xảy ra?
  • Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người ý thức hơn về những cảm xúc họ đang có … và những nguyên nhân xuất hiện những cảm xúc đó?

Tác giả

Patty Freedman
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

Tuổi:

SDG:

Quy mô nhóm:

EQ lĩnh vực:

Thời lượng:

3-6 phút

Video trình diễn: