İklim Duyguları Posteri

Bu etkinlikte çocuklar bir iklim değişikliği posteri oluşturarak duygularını harekete geçirerek olumlu değişime katkıda bulunur.İklim Değişikliği hakkında düşünmek çok zor olabilir. Fırtınalar, seller, yangınlar, kuraklıklar ve sıcak hava dalgaları gibi pek çok rahatsız edici şey oluyor. Bu konuda nasıl hissediyorsun? Hangi eylem adımını atardınız?

Hedef

İklim değişikliğinin etkileri hakkındaki duygularınızı belirleyip paylaşabilmek ve değişimi desteklemek için bir eylem belirleyebilmek.

Kaynaklar

 Renkli kalemler / kurşun kalemler / boya kalemleri
İklim Duyguları Poster içalışma kağıdı görrmek için tıklayın

Instructions

1. Gezegenimizde iklim değişikliğiyle ilişkili değişiklikleri düşünün (yükselen deniz seviyeleri,
aşırı hava koşulları, kuraklıklar, seller, orman yangınları, buz örtüsünün erimesi)

2. Kendinizi ifade etmek için iklim değişikliği hakkında bir resim çizin.
3. Sayfanın altındaki cümleleri doldurun: "____ Hissediyorum____ çünkü" ve "Yapabileceğim
eylemlerden biri _______."

Tartışma

 Duygular, önemsediğiniz şeyler hakkında size ne söyler? Aldığınız mesaj nedir?
 Başkalarını, güçlü hissettiğiniz bir konuda harekete geçmeye nasıl ikna edersiniz?
 Bir eylem adımı atmayı taahhüt etmek nasıl bir duygu?
 Ne sonraki yapmak istiyorsun?

Uzantılar

Activity Source

Balochistan Boy Scouts Association (BBSA) & Patty Freedman
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

AGE:

SDG:

GROUP SIZE:

EQ AREA:

TIME:

7-9 dakika

DEMO VIDEO: