Känslometern

I den här aktiviteten ska du skapa en “Känslometer” (tänk som en hastighetsmätare i en bil) som visar nio steg av ilska, från låg/långsam till hög/snabb. Gör sedan en likadan med en valfri känsla.

Syfte

Att lära oss mer om, och att sätta ord på känslor.

Material

Instruktioner

  1. Välj en tom Känslometer (finns att skriva ut i materialet som följde med), och välj sedan 3-4 färger som du vill använda för att skapa en Känslometer för ilska (översta delen av bladet).
  2. Din Känslometer visar en skala från LUGN (ingen ilska) till RASANDE (mycket ilska). Det finns plats att skriva nio ord på skalan. I de fyra tomma; skriv ord som du tycker passar bäst för att visa hur graden av ilska ändras.
  3. Använd färger för att visa hur ilskan ändras från låg/långsam till hög/snabb (till höger). När du är klar, gör samma sak men med en annan känsla… Till exempel: glädje, sorg, acceptans, tillit eller förväntan… eller någon annan känsla som känns intressant!

Diskussion

  • Hitta en annan person som också har gjort en “Känslometer”. Jämför! Vad är likt och vad skiljer sig?
  • Var det enklare att komma på ord eller att måla med färger? Varför?
  • Nästa gång du känner en känsla, vad skulle hända om du kom ihåg din “Känslometer” och använde exakt rätt ord för att beskriva hur du känner?
  • När du är klar, sätt upp din “Känslometer” på väggen. Om du vill kan du också ta en bild.

Förlängning Skriva

Uppmuntra deltagarna att skriva en historia, brev eller artikel genom att använda olika sorters känslor för att visa hur känslor kan vara mer eller mindre intensiva, och i olika skalor.

Författare/Credit

Joshua Freedman & Anabel Jensen
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

ÅLDER:

SDG:

GRUPPSTORLEK:

EQ-OMRÅDE:

TID:

4-10 minuter för en person

DEMO VIDEO: