LINJAT E FUQISË

Një nga sfidat kryesore në adresimin e SDG13 është se ndryshimi i klimës është një çështje e madhe globale - a mundet individët të bëjnë një ndryshim? Në këtë aktivitet ne do të shqyrtojmë nëse, dhe si, mund të punojmë në ndryshimin e klimës.

Qëllimi

Një ndjenjë e "të qenit agjent" - duke e ditur se mund të bëni një ndryshim - është një pjesë thelbësore e adresimit të çdo sfide, dhe është kyç për menaxhimin e ankthit të klimës. Në këtë aktivitet, pjesëmarrësit identifikojnë atë që rrit dhe zvogëlon ndjenjën e tyre të të qenit agjent.

Burimet

● Për ta zhvilluar fizikisht me njerëzit
○ një varg me etiketa në secilin skaj: I FUQISHËM dhe I PAFUQISHËM; shtoni një
shembull
Shembull: <— Pafuqishëm ———————————————– — Fuqishëm —>
"Unë nuk mund të bëj asgjë"
kopje të kartave të mendimeve, ndjenjave dhe veprimeve të Powerlines
● Për ta zhvilluar virtualisht/ online në internet, një tabelë të bardhë dixhitale ose një vend tjetër
për të shkruar përgjigje (p.sh. një Google Jamboard) dhe një kopje dixhitale të kartave të
mendimeve, ndjenjave dhe veprimeve të Powerlines
 Activity Instruction Sheet (opsionale) klikoni për ta shkarkuar

Udhëzime

1. Merrni parasysh: Cila ishte hera e parë që filluat të mendonit për ndryshimin e klimës?
Sa fuqi keni ndjerë atëherë?
Sa i fuqishëm ndiheni tani për të ndryshuar ju, ndryshimet klimaterike?

2. Zgjidhni një nga fjalët/frazat nga lista e Powerlines Thoughts, Feelings & Actions dhe merrni
parasysh:
Sa fuqi ndiheni në lidhje me këtë?
3. Vendosni fjalën/frazën tuaj në vazhdimësi nga POWERLESS/ I PAFUQISHËM në
POWERFUL/I FUQISHËM dhe mendoni pse e vendosët në atë vend.

4. Vini re se çfarë kanë vënë njerëzit e tjerë në vazhdimësi – deri në çfarë mase jeni dakord me
këndvështrimet e të tjerëve se cilat mendime, ndjenja dhe veprime janë të fuqishme ose të
pafuqishme?

Diskutim

● Për ty, cili ishte qëllimi i këtij aktiviteti?
● Si u ndjeve kur shihje se ku njerëzit e tjerë vendosnin disa nga fjalët? A kishte ndonjë që do të
kishit vendosur në një vend të ndryshëm? Pse kështu?
● Cila është një ndjenjë, mendim ose veprim në powerline që mund t'ju ndihmojë? Çfarë mund
të bësh me atë ide?
● Çfarë mund t'i shtojmë kësaj liste që të ndihet fuqizuese?

Shtesa

Kur zhvillohet virtualisht/në internet me një grup:
Hapi i parë i udhëzimeve është efektiv si diskutim për t’u ndarë në grupe.
Vendosni paraprakisht një tabelë të bardhë ose dokument (ku pjesëmarrësit mund të shkruajnë)
me vazhdimësinë nga I PAFUQISHËM/POWERLESS në I FUQISHËM/POWERFUL
Nëse pjesëmarrësit nuk mund të shkruajnë online, kërkoni disa shembuj dhe ju, si ndihmës, i
vendosni ato në vazhdimësi.
Pyetja përfundimtare e diskutimit "Çfarë mund t'i shtojmë kësaj liste që ndihet fuqizuese?" është
efektive si një diskutim përfundimtar.

Burimi i Aktivitetit

Joshua Freedman, Tess Renirie dhe Clover Hogan
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

Mosha

SDG:

Madhësia e Grupit

EQ AREA:

Koha

10 minuta