Nuspalvink savo širdį

Šioje veikloje įvardinsite/identifikuosite emocijas, kurias jaučiate, o širdžiai nuspalvinti skirtos spalvos padės parodyti, ką jaučiate viduje.

Tikslas

Atpažinti ir įvardinti skirtingas emocijas, mokantis jomis tinkamai dalintis su kitais.

Priemonės

Instrukcijos

  1. Užduoties lape skirtingomis spalvomis pabraukite emocijas, kurias jaučiate.
  2. Tomis spalvomis, kuriomis pažymėjote skirtingas emocijas apibūdinančius žodžius, pradėkite spalvintį širdį. Spalvos dydis ir forma tegu atspindi emocijos dydį ir savybes/ypatumus.
  3. Sulenkite lapą per pusę, jog matytųsi tik nuspalvintos širdies pusė. Kitiems nebūtina sakyti, kokias emocijas pasirinkote, tačiau, jei norite, galite tuo pasidalinti su artimu žmogumi.

Diskusija

  • Kokia buvo tavo mėgiamiausia spalva?
  • Kuri spalva(-os) užėmė didžiausią vietą tavo širdyje?
  • Kuri spalva(-os) užėmė mažiausią vietą tavo širdyje?

Papildoma

Pakvieskite dalyvius pareflektuoti apie pasirinktas emocijas atsakant į aukščiau pateiktus klausimus. Ši užduotis gali būti naudinga kuriant Širdies žurnalą kiekvieną dieną atliekant užduotį ir stebint pokyčius.

Užsiėmimo autorius

Carrie Wolfe
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

Amžius:

SDG:

 Grupės dydis:

EQ AREA:

Trukmė:

10-15 minučių

DEMO VIDEO: