Priklausymo grupėms apskritimai

Priklausymo kitiems, grupėms jausmas nebūtinai turi būti abstraktus - mes galime suskaičiuoti grupes, kurioms priklausome ir galime įvardinti žmones, su kuriais būdami jaučiamės mylimi, svarbūs.

Tikslas

Atlikę šį pratimą vaikai geriau suvoks savo susietumą su kitais žmonėmis, išsiaiškins į ką gali kreiptis prašant pagalbos, įvertins su kuo nori sukurti glaudesnius santykius.

Priemonės

Instrukcijos

  1. Pasiruoškite priemones Priklausymo grupėms apskritimų užduočiai atlikti. Vaikai gali piešti, klijuoti, lipdyti, naudoti įvairias priemones savo kūrybiškumui atskleisti ir užduočiai atlikti.
  2. Paaiškinkite užduoties sąlygas. Aptarkite kokioms grupėms vaikai gali priklausyti (šeima, draugai, mokykla, popamokinė veikla ir pan.) ir paprašykite jų naudojant pasirinktas priemones jas pavaizduoti kaip tarpusavyje susijusias, persidengiančias.
  3. Pirmiausia, paprašykite jų pažymėti/nupiešti/sukurti save pačius/vardą. Tada vaikai gali pradėti kurti pirmąjį juos supantį apskritimą, pavadindami jį “Šeima” ar “Mama, Tėtis, Sesuo”.
  4. Toliau pereinama prie kitų apskritimų kurimo pridedant daugiau ir didesnių priklausymo grupėms apskritimų. Ir taip, kol pavaizduojami/sukuriami visi.
  5. Apskritimus galima papildyti įvardijant jausmus. Klauskite vaikų, kaip jie jaučiasi priklausydami kiekvienai iš grupių, paskatinkite su kiekvienu žmogumi susijusius jausmus/emocijas iliustruoti.

Diskusija

  • Kaip jautiesi galvodamas/-ą apie visus šiuos žmones?
  • Į ką kreiptumeisi pagalbos jei: norėtum apkabinimo, prašytum pagalbos atliekant namų darbus ir kt.?
  • Kaip apibūdintum buvimą savimi ir kurie iš šių žmonių tau labiausiai padeda jaustis savimi?
  • Su kuriais iš šių žmonių norėtum jaustis artimesniu/-e ir ko galėtum imtis norėdamas/-a tai padaryti?

Papildoma

Paskatinkite vaikus įvardinti jausmus, susijusius su kiekviena grupe/apskritimu. Esant norui, papildykite apskritimus įvardintų emocijų/jausmų įliustracijomis.

Užsiėmimo autorius

Patty Freedman
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

Amžius:

SDG:

 Grupės dydis:

EQ AREA:

Trukmė:

5-15 minučių

DEMO VIDEO: