Tảng Băng Trôi Cảm Xúc

Hãy nghĩ về một tảng băng trôi; khi phần nổi bên trên mặt đại dương chỉ là một phần nhỏ của cả tảng băng. Hãy tạo ra một tảng băng trôi cảm xúc để khám phá phần hiện hữu và phần được giấu đi trong những suy nghĩ, cảm xúc và hành động của bạn.

Mục tiệu

Tăng nhận thức về cảm xúc và hành vi.

Nguyên vật liệu

  • Bút/ Bút chì/ Sáp màu để viết hoặc tô màu.
  • Bản tin (bấm vào để tải về)

Hướng dẫn

  1. Hãy nghĩ về một khoảng thời gian gần đây bạn có những cảm xúc mạnh mẽ ( bạn có thể chọn bất kỳ cảm xúc nào như vui vẻ, buồn bã, chấp nhận, tức giận, tin tưởng hoặc trông đợi)
  2. Chọn một phiếu Tảng Băng Trôi Cảm Xúc còn trống trên bàn. Phần bên trên mặt nước, hãy viết những điều mà người khác có thể nhìn thấy trong suy nghĩ, cảm xúc và hành động của bạn.

(Ví dụ, bạn có thể buồn và bạn đã khóc, vì thế người khác có thể nhìn thấy điều đó)

       3.Tiếp theo, hãy nghĩ về những phần mà những suy nghĩ, cảm xúc và hành động của bạn mà bạn có thể giấu đi, không cho người khác thấy.

(Ví dụ, bên trong bạn cảm thấy buồn nhưng bạn không thể hiện điều đó ra)

      4.Sử dụng mày để tô màu, vẽ, làm chi tiết hoá điều đang diễn ra với bạn với cả hai phần có thể nhìn thấy và phần bạn giấu đi.

Thảo luận

  • Tìm một người bạn khác cũng đang làm hoạt động này. Ở một vài khía cạnh nào đó, Tảng băng của bạn và của họ giống hay khác nhau?
  • Bạn có bị bất ngờ với những điều được ghi lại ở trên bề mặt và bên dưới tảng băng không?
  • Lần tới, khi bạn có một cảm giác nào đó, điều gì có thể xảy ra nêu bạn nhớ về tảng băng trôi cảm xúc của mình và cố gắng chia sẻ những cảm xúc của bạn một cách trực tiếp hơn?

Tác giả

Patty Freedman & Joshua Freedman
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

Tuổi:

SDG:

Quy mô nhóm:

EQ lĩnh vực:

Thời lượng:

4-10 phút

Video trình diễn: