Vòng tròn của Sự Thuộc về

Có được cảm giác thuộc về không phải là điều gì đó trừu tượng, khó hiểu. Chúng ta có thể đếm được số lượng những tập thể, nhóm người mà chúng ta thuộc về, và chúng ta có thể gọi tên những người mà khi nghĩ đến họ chúng ta cảm thấy được yêu thương.

Mục tiệu

Trẻ em sẽ kết thúc trải nghiệm và biết được ai là người mà chúng cảm thấy thuộc về. Chúng sẽ biết ai là người chúng cần tìm đến khi cần và xác định được ai là người mà chúng muốn lớn lên và gần gũi với họ.

Nguyên vật liệu

 • Bút viết bảng/ màu nước
 • (Tùy chọn) Những vật liệu sáng tạo khác (vòng lắc, cát, đá cuội)
 • Bản tin (bấm vào để tải về)
 • Bảng hoạt động (tùy chọn) Nhấn vào để tải về

Hướng dẫn

 1. Tập hợp những vật liệu để tạo những vòng tròn của bạn. Trẻ em có thể vẽ trên giấy hoặc bạn có thể bỏ qua ý tưởng về giấy và bút chì rồi dùng bất kỳ vật liệu nào có thể tạo được – ngay cả đi ra ngoài (đá, cát, vòng…) để tạo nên nhiều vòng tròn.
 2. Giải thích về hoạt động. Để giúp đứa trẻ nhìn thấy có bao nhiêu nhóm người mà chúng có thể thuộc về (gia đình, bạn bè, trường học, các môn thể thao, câu lạc bộ, …) để chúng tạp một bức tranh với những Vòng tròn của Sự Thuộc Về chồng chéo lên nhau.
 3. Đầu tiên, chúng cần viết/ tạo/đánh dấu tên trên giấy. Sau đó, chúng có thể thêm vòng tròn đầu tiên xung quanh chúng và dán nhạc vòng tròn đó là nhóm “ Gia Đình” hoặc “ Mẹ, Bố, Chị”
 4. Tạo nên một trình tự các vòng tròn. Tiếp tục thêm vào những vòng tròn to và nhiều hơn của sự thuộc về với nhiều nhóm người cho đến khi bạn đã có hết tất cả những nhóm đại diện mà chúng có thể nghĩ được.
 5. (Tùy chọn) Tạo cảm xúc cho những người tham gia. Yêu cầu họ chia sẻ những từ vựng cảm xúc về điều họ đang cảm nhận khi họ là một trong những người thuộc vào một trong các nhóm đã được tạo ra. (Đôi bơi lội: mạnh mẽ; Gia đình: được yêu thương). Sau đó, họ minh họa những cảm nhận này bằng lời hoặc hình vẽ trên Những vòng tròn của Sự thuộc về.Tiếp tục với những vòng tròn khác. Nếu thuận tiện, trẻ em có thẻ chia sẻ những bức tranh với một bạn cùng tham gia hoặc trong một nhóm nhỏ.

Thảo luận

 • Khi con nghĩ về những người yêu thương con, con cảm thấy như thế nào?
 • Ai là người con sẽ tìm đến khi có những nhu cầu khác nhau – Như là: nếu con cần ôm hoặc cần giúp đỡ với bài tập về nhà?
 • Ai là người mà con có thể là chính mình khi ở cạnh và điều gì sẽ khiến con là chính mình hơn với người khác?
 • Ai là người con muốn ở gần và con có thể làm gì để đạt được điều đó?

Tác giả

Patty Freedman
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

Tuổi:

SDG:

Quy mô nhóm:

EQ lĩnh vực:

Thời lượng:

5-15 phút

Video trình diễn: