Ako vam je ovo prvi POP-UP, započnite ovdje.

POP-UP festival Sastaviti popis

Na sljedećim stranicama vidjet ćete detalje kako postaviti svoj festival; Razmišljajući o timu, može pomoći u razmatranju različitih poslova koje je potrebno obaviti:

 1. Odlučite koga ćete pozvati i pronađite lokaciju
 2. Pozovite sudionike da dođu (pogledajte koga pozvati i kako, dolje)
 3. Odlučite se za stanice koje ćete koristiti na svom festivalu
 4.  
  Ispisujte stanice, kao i kartice ili brošure, uključujući i olovke i papir naznačen za svaku postaju
 5. Odlučite se za dodatna ukrašavanja poput glazbe, hrane, ukrasa (ako ih ima) i dogovorite ih
 6. Pročitajte upute za svaku postaju i možda vježbate neke od njih kako biste mogli pomoći ljudima tijekom festivala
 7.  
  Postavite stanice
 8. Dobrodošli ljudi kad dođu (ne zaboravite imena s oznakama!)
 9. Istražujte, igrajte se i učite zajedno sa sudionicima tijekom festivala
 10. Očistite od događaja

Već znate što učiniti?

Kliknite na donji gumb i provjerite sve dijelove POP-UP festivala za izgradnju vašeg festivala.

Activities – Aktivnosti 

Decorations – Dekoracije 

Promotional Materials – Promotivni materijali 

Top 5 Activities – Top 5 Aktivnosti