Δικαιώματα και Ευθύνες – UNICEF WCD

Σε αυτόν τον σταθμό θα διερευνήσουμε τα δικαιώματα όλων των παιδιών και τις ευθύνες που πρέπει να αναλαμβάνουν τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, σε συνάρτηση με αυτά τα δικαιώματα.

Στόχος

Να αναλογιστούμε τα δικαιώματα των παιδιών και τις ευθύνες που συνοδεύουν αυτά τα δικαιώματα

υλικά

Άσκηση

  1. Διαβάστε το φυλλάδιο για τα δικαιώματα των παιδιών.
  2. Επιλέξτε μερικά δικαιώματα και γράψτε τα στην αριστερή πλευρά του πίνακα “Δικαιώματα και υποχρεώσεις”.
  3. Σκεφτείτε μια ευθύνη που πρέπει να αναλάβετε, για να διασφαλίσετε αυτά τα δικαιώματα για τον εαυτό σας, είτε είσαστε παιδί είτε είσαστε ενήλικος.
  4. Σκεφτείτε πώς θα νιώθατε εάν τα παιδιά είχαν όντως αυτά τα δικαιώματα και όλοι οι άνθρωποι ανταποκρίνονταν σε αυτές τις ευθύνες.

Συζήτησε

  • Συζητήστε σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε επιλέξει και τις ευθύνες που τα
    συνοδεύουν.
  • Συζητήστε σχετικά με τα παρακάτω τρία βήματα για το EQ και για το ποια
    πιστεύετε ότι θα σας βοηθούσαν στην υποστήριξη αυτών των δικαιωμάτων και

Τρίαευθυνών βήματα. για το EQ:
Έχω επίγνωση. Παρατηρώ τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις μου.
Λειτουργώ με ορισμένη πρόθεση. Αποφασίζω πώς θέλω να ανταποκριθώ σε ό, τι συμβαίνει.
Έχω σκοπό. Αναλαμβάνω δράση, για να γίνει ο κόσμος λίγο καλύτερος κάθε μέρα.

Όταν τελειώσετε, αναρτήστε τον χάρτη δικαιωμάτων και ευθυνών στον τοίχο. Αν θέλετε, τραβήξτε μια φωτογραφία και, εάν σας επιτρέπεται, παρακαλούμε μοιραστείτε την εικόνα στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης. Χρησιμοποιήστε την ετικέτα hash #ChildrensDay, για να γίνετε μέλος της γιορτής των Ηνωμένων Εθνών. Γράψτε γιατί τα δικαιώματα και οι ευθύνες είναι σημαντικά για όλα τα παιδιά.

συντάκτης

Susan Stillman
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

AGE:

SDG:

GROUP SIZE:

EQ AREA:

χρόνος (λεπτά):

5 λεπτά

βίντεο επίδειξης: