Пица со Цел

Поставување на цели е докажан начин да се оспособат луѓето и да им се помогне да постигнат (своја дефиниција за) успех. Оваа активност ќе им покаже на децата како на забавен (и вкусен!) начин да постават цели и да преземат активности за истите да ги достигнат.

Цел

Децата да ги идентификуваат своите цели и да ги искористат трите распрскувачи за успешно да го откријат патот до постигнување на целите.

Извори

 • Хартија во боја
 • Маркери / пенкала / дрвени боички
 • Ножици
 • Лепак / лента / лепило
 • Лист за активност (опционално) кликнете за преземање

Инструкции

 1. Соберете материјали: Парче хартија за секое лице, маркери / пенкала / моливи за пишување, цртање и боење
 2. Направете ја вашата „Пица со цел“: На лист хартија, нацртајте голем круг, а потоа нацртајте линии за да го поделите на шест парчиња, како пица. Потоа, напишете различни категории на „корката“ на секое парче (видете ја фотографијата подолу). На пример: цртање, кошарка, читање, пријатели, семејство, пијано. Под категоријата, запишете цел за тоа. На пример, „Сакам да добијам подобри оценки“.
 3. Креирајте ги „преливите“ за вашата пица со цел: На секое парче пица нацртајте три од вашите омилени преливи, правејќи ги доволно големи за да може да пишувате во нив. Потоа, напишете го вашиот одговор на трите на трите прашања: Кој може да помогне ?, Што треба да направам ?, и кога?
 4. Одлучете каде е вашата „печка“: Ставете ја пицата некаде за да ја гледате и често проверувајте ја. Тоа ќе биде вашата фурна! Одлучете колку долго ќе треба за да се испече пицата, за да ги постигнете вашите цели и напишете го тоа на вашиот лист хартија
 5. Прослави! Кога вашата пица е целосно печена, прославете (како забава за пица!)

Дискусија

 • Какви емоции чувствувавте додека ги запишувавте целите?
 • Кои цели мислите дека ќе бидат најлесни / најпредизвикувачки за да се постигнат?
 • Кои други цели би можеле да ги постигнете преку трите прашања?

Activity Source

Patty Freedman
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

ВОЗРАСТ:

SDG:

Големина на група:

EQ AREA:

Време:

10-20 минути

DEMO VIDEO: