Сиздин жүрөккө боёгула

л бөлүмдө, сиз өзүңүздүн сезимдериңизди аныктайсыз жана жүрөктөрдү ички сезимиңизди чагылдырган түскө боёйсуз.

Максаты

Сезимдериди аныктоо жана көбүнчө ички сезимдер өз алдынча уланышын билүү.Сөздөрдү колдонбой сезимдер менен ишеничтүү адам менен бөлүшүү.

Каражаттар

  •  Түстүү ручкалар\карандаштар
  • Handout (жүктөп алуу үчүн жерди бас)
  • Аракет жадыбалы (милдеттүү эмес) жүктөп алуу үчүн чыкылдатуу

Нускама

1.Столдун үстүнөн жүрөкчө таркатма материалды  тандап алыныз, сезип жаткан ар бир Сөздү жаңы түс менен белгилеп көрсөтүңүз.   Көп ойлонбоңуз.

2.Сезимдериңизди белгилеп көрсөткөн түс менен жүрөчөлөрдү боёңуз. Сезимдерди канчалык күчтүү жана канчалык аз сезип жаткаңызды билдирүү үчүн ар кандай көлөмдөрдү жана формаларды колдонуңуз.

3.Баракчаңызды бүктөп аны досуңузга же үй-бүлөө мүчөсүнө көрсөтүңүз.Сиз кайсы бир сезимди тандаганыңызды эч ким билбеши керек,бирок эгерде  кааласаныз, сиз ишенген кишиге көрсөтсөңүз болот.

Талкуулоо

  • Сизге кайсы түс жаккан   болчу?
  •  Кайсы түс сиздин жүрөкчөлөрүңүздө көп колдонулду?
  • Кайсы түс сиздин жүрөкчөлөрүңүздө аз колдонулду?

Бышыктоо

Төмөмөнкү суроого жооп берүү менен катышуучуларды тандаган сезимдери боюнча кайтарым байланыш жазууга чакырыныз. Эгер сиз жүрөкчөлөрдүн журналын  колдонуп жана күнүнө бир жолу аны толтуруп турсаңыз бул сизге канчалык жардам бериши ыктымал.

Иш-чара булагы

Carrie Wolfe
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

Жашы:

SDG:

Group көлөмү:

EQ AREA:

убактысы:

10-15 мүнөт

DEMO VIDEO: