Bữa tiệc của các mối quan hệ vời

Tại trạm này bạn sẽ tạo ra CÔNG THỨC CHO CÁC MỐI QUAN HỆ TUYỆT VỜI.

Mục tiệu

Sử dụng hình ảnh ẩn dụ về một bữa tiệc tuyệt vời để nghĩ đến những điều cần có để tạo nên một mối quan hệ tuyệt vời.

Nguyên vật liệu

Hướng dẫn

 1. Hãy nghĩ về một những bữa tiệc ưa thích của bạn. Điềy gì làm cho nó có hương vị tuyệt vời? Các thành phần trong món ăn là gì? Điềy gì sẽ tạo nên công thức cho bữa ăn ữa thích của bạn? Chia sẻ với người bên cạnh.
 2. Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ về các mối quan hệ. Chúng ta sẽ suy nghĩ về những mối quan hệ như cách chúng ta nghĩ về món ăn. Một số thành phần cần có để tạo nên một mối quan hệ tuyệt vời là gì?
 3. Viết ít nhất 3 thành phần lên giấy ghi chú và đặt chúng vào một trong những cái bát nhỏ trên bàn.
 4. Một số thành phần cần thiết cho một mối quan hệ tuyệt vời là gì? Nhìn vào bát nhỏ trên bàn và lấy ra một vài “nguyên liệu.” Đó có thể là những thứ mà bạn hoặc một ai đó khác đã cho vào.
 5. Kết hợp các thành phần này, hãy viết “công thức cho mối quan hệ tuyệt vời” của riêng bạn. Làm thế nào bữa tiệc của bạn có thể là phép ẩn dụ của các mối quan hệ tuyệt vời? (để nguyên liện của bạn vào bát nhỏ để người khác sử dụng). Ví dụ …
  • Có lẽ trong bữa tiệc của bạn có một giỏ bánh mì, thể hiện rằng trong các mối quan hệ tuyệt vời, luôn có điều gì đó mà chúng ta có thể chia sẻ cho nhau.
  • Có lẽ bữa tiệc của bạn có một thực đơn, và thể hiện cho việc giao tiếp với nhau.
  • Có lẽ trong bữa tiệc của bạn, có rất nhiều nơi khác để ngồi đó là phép ẩn dụ của loại mối quan hệ khác nhau mà chúng ta có với mọi người.

Thảo luận

 • Tự mình hoặc cùng với đồng đội, vẽ một bức ảnh hoặc làm một bản đồ về bữa tiệc của bạn, cho thấy một số ý tưởng chíng để làm thế nào để xây dựng một công thức cho mối quan hệ lớn.

Tác giả

Susan Stillman
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

Tuổi:

SDG:

Quy mô nhóm:

EQ lĩnh vực:

Thời lượng:

5 phút

Video trình diễn: