Chuỗi Ước Muốn

Điều ước hoặc mục tiêu trong tương lai của bạn là gì? Ở trạm này, bạn sẽ thêm vào “Chuỗi điều ước” và nghĩ đến một hành động nhỏ để biến điều ước thành sự thật.

Mục tiệu

Nghĩ đến mục tiêu và hành động tiến tới mục tiêu.

Nguyên vật liệu

 • Dải giấy màu
 • Mảnh giấy màu hình chữ nhật (kích thước vừa để vào ví)
 • Bút đánh dấu, viết
 • Băng dính
 • Bảng hoạt động (tùy chọn) Nhấn vào để tải về

Hướng dẫn

 1. Nếu bạn có một điều ước … cho chính mình … cho người khác … cho thế giới … điều ước của bạn là gì?
 2. Viết ước muốn của bạn lên dải giấy màu. Cuộn nó lại thành vòng tròn, và dùng băng dính đính nó trên dây chuyền treo gần đây.
 3. Bây giờ, hãy nghĩ đến bước đi của bạn hướng tới mục tiêu đó.
  • Một Hành Động nào bạn có thể thực hiện để làm cho điều ước này có thể trở nên thực hơn?
  • Một Cảm Xúc mà bạn nghĩ cần có để giúp bạn thực hiện Hành Động này?
  • Một Suy Nghĩ có thể hỗ trợ Cảm Xúc và Hành Động của bạn là gì?
 4. Chọn một trong những mảnh giấy hình chữ nhật và viết Cảm Xúc,
  Suy Nghĩ và Hành Động đã chọn. Ở mặt sau, viết lại mục tiêu của
  bạn.
  Đặt thẻ của bạn trong ví của bạn hoặc một nơi khác mà bạn dễ nhìn thấy
  nó để gợi nhớ về mục tiêu.

Thảo luận

 • Sự khác biệt giữa “ước muốn” và “mục tiêu” là gì?
 • Tại sao mong muốn /mục tiêu này quan trọng với bạn?
 • Ngay cả khi bạn không thể hoàn thành điều này, việc bạn có một hành động nhỏ cho bạn cảm giác thế nào?

Tác giả

Joshua Freedman
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

Tuổi:

SDG:

Quy mô nhóm:

EQ lĩnh vực:

Thời lượng:

3 – 6 phút

Video trình diễn: