Mình là Duy Nhất

Ở trạm này, người chơi sẽ vẽ một bức tranh về mình và một người bạn thân.

Mục tiệu

Để có thể thấy được sự tương đồng và khác biệt và thấy rằng sự khác biệt làm chúng ta trở thành DUY NHẤT. Sự khác biệt có thể liến kết với điều gì đó tích cực, chỉ có duy nhất một người là MÌNH. Hiểu rằng sự tương đồng và khác biệt là một phần của Thông Minh Cảm Xúc sẽ giúp đứa trẻ tốt hơn trong việc giải quyết vấn đề hoặc thảo luận, cả ở trường và ở nhà. Điều này giúp trẻ em giao tiếp được với những người khác và thấy mọi việc ở các góc nhìn khác nhau.

Nguyên vật liệu

Hướng dẫn

  1. Sử dụng giấy và bút chì để vẽ bản thân và một người bạn thân.
  2. Hỏi bản thân: Điều gì làm nên sự tương đồng hay khác biệt giữa mình và bạn mình?
  3. Vẽ một điều gì đó mà bạn rất thích ở bạn mình, mà điều đó trái ngược hoàn toàn với bạn.

Thảo luận

  • Trở nên DUY NHẤT có ý nghĩa gì?
  • Điều riêng có của bạn là gì?
  • Tốt hay không tốt khi mình là DUY NHẤT?
  • Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trong trường học mọi người nhìn đều giống nhau, hành xử như nhau và có cùng một cái tên.

Tác giả

Peppy Pals
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

Tuổi:

SDG:

Quy mô nhóm:

EQ lĩnh vực:

Thời lượng:

2-4 phút

Video trình diễn: