Mục Tiêu Vút Bay

Trong hoạt động này, bạn sẽ học về những mục tiêu phát triển bền vững và suy nghĩ về hành động mà bạn có thể thực hiện để hỗ trợ họ trong khi thực hiện những đồ đồ thủ công có thể chia sẻ được.

Mục tiệu

khi bước ra khỏi trạm hoạt động này với một hành động cho 1 mục tiêu phát triển bền vững (SDG) mà bạn quan tâm

Nguyên vật liệu

 • Tài liệu SDG hoặc bộ thẻ SDG 
 • Hình chim để tô màu
 • Bút chì màu/ bút dạ/ sáp màu
 • Kéo
 • Dây buộc
 • Vật nặng ( như là đồng xu)
 • Tài liệu SDGs Bản tin (bấm vào để tải về)
 • Bản tin 2 (bấm vào để tải về)

Hướng dẫn

 1. Quan sát những tấm thẻ của 17 mục tiêu phát triển bền vững. Mục tiêu nào là mục tiêu ý nghĩa nhất với bạn? Vì sao? Lựa chọn một mục tiêu mà bạn thích nhất và viết số của mục tiêu đó hoặc tên của mục tiêu đó, bạn cũng có thể vẽ bức tranh về biểu tượng của mục tiêu đó lên thân của con chim. Vì sao bạn chọn đó là mục tiêu yêu thích của mình? Bạn có thể làm điều gì để góp phần thực hiện mục tiêu đó? Hãy viết hành động của mình vào thân của con chim.
 2. Tô màu con chim và đôi cánh rồi cắt rời chúng ra.
 3. Gấp đôi cánh làm đôi
 4. Buộc một sợi dây xung quanh phần được gấp lại của đôi cánh.
 5. Dán những cái cánh vào thân của con chim
 6. Bắt đầu vỗ cánh nào!

Thảo luận

 • Tại sao việc có những mục tiêu toàn cầu lại quan trọng như vậy? Sẽ cần những điều gì để có thể đạt được những mục tiêu này?
 • Hoạt động này tập trung vào mục tiêu số 17 – Hợp tác để đạt được mục tiêu. Sự hợp tác có ý nghĩa như thế nào với bạn? Những mục tiêu phát triển bền vững này thì rộng lớn hơn nhiều những mục tiêu mà chúng ta có thể đạt được theo cá nhân.  Những ví dụ nào chúng ta có thể nghĩ đó là những dự án lớn mà chúng ta không thể thực hiện công việc này một mình? (một số ví dụ thực tế: chăm sóc cho những bệnh nhân trong bệnh viện, nuôi trồng thực phẩm mà chúng ta ăn, tạo ra điện)
 • Một điều gì mà bạn muốn ghi nhớ và chia sẻ với người khác về những mục tiêu phát triển bền vững?

Tác giả

Patty Freedman
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

Tuổi:

SDG:

Quy mô nhóm:

EQ lĩnh vực:

Thời lượng:

7-9 phút

Video trình diễn: