Tüketim Eylem Adımları

Hedef

Bu aktivitede çocuklar sorumlu tüketim bilinci edinirler. Mevcut tüketim alışkanlıkları hakkında düşünürler ve atık ayak izlerini küçültmeye yardımcı olacak “Eylem Adımları” oluştururlar.

Kaynaklar

Instructions

Bir kağıt parçası üzerine iki ayak çizin.
Sol ayakta, savurgan olduğunuz balanları yazın. Aşağıdaki örnekleri düşünün ve kendinizinkini bulun:
Duşlarınız daha kısa olabilirler mi?

Tek kullanımlık bardak ve pipet kullanıyor musunuz?
Atıkları geri dönüştürüyor musunuz?
Kağıtların arkasını da kullanıyor musunuz?
Yiyebileceğinden fazlasını alıp artanı atıyor musun?
Sağ ayağa, daha sürdürülebilir bir hayat yaşamak için bazı “Eylem Adımları” yazın. Örneğin,"Su
tasarrufu için kısa duş alın" yazabilirsiniz. Yaratıcı olun, gerçek bir fark yaratabilecek küçük eylemleri
düşünün
(İsteğe bağlı) "Çocukların Sürdürülebilir Eylem Adımları" galerisi oluşturmak için ayaklarınızı kesin ve
onları duvar ekranına bantlayın

Tartışma

Alışkanlıkları değiştirmek zor olabilir, değiştirmeye çalıştığınız şey nedir? Nasıl gitti?
Pek çok insan küçük bireysel eylemlerinin yeterli olmadığını düşünüyor. Küçük eylemlerin gücü
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Daha sürdürülebilir olmak, hepimizin katılabileceği bir değişimdir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
gibi büyük bir hareketin parçası olmak nasıl bir duygu?

Uzantılar

Activity Source

Kristin Aoki & Mia Skaggs
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

AGE:

SDG:

GROUP SIZE:

EQ AREA:

TIME:

5-10 dakika

DEMO VIDEO: