Грешно или различно

В това занятие ще трябва да обмислите дали една идея е ГРЕШНА или РАЗЛИЧНА и как се чувствате относно тези две думи.

Тема / цел

Да научим повече относно начина, по който виждаме другите хора.

Материали

Как работи

  1. Изберете една карта от тестето. Това нещо, което смятате за нормално ли е? Ако е така, върнете картата и изберете друга, която не ви се струва „нормална“. 
  2. Това, което пише на картата „Грешно“ или „Различно“ е. Поставете картата върху таблицата, за да покажете своята гледна точка. 
  3. До вашата карта или друга карта, как ви кара да се чувствате като виждате тази карта там, където е поставена.

След това, можете да обсъдите картата и таблицата с още някого.

Допълнение / групова дискусия

  • Как преценяваш дали нещо е „ГРЕШНО“ или „РАЗЛИЧНО“?
  • Има ли други карти върху таблицата, които не ви се струват нито „Грешни“, нито „различни“ (може би изглеждат нормални за вас). Как ви кара да се чувствате това, че виждате тези карти върху таблицата?
  •  Думите върху таблицата са някои много семпли идеи. Какви ваши убеждения или поведения са ви карали трудно да прецените къде да ги сложите в таблицата? Защо е това?
  • Във вашето ежедневие, разкажете за ситуации, в които реагирате така сякаш идеите или поведението на някого са грешни? Ами ако ги сметнем за „различни“?

 

 

Допълнение Задача за писане

Напишете история, за преживяване, в което вие сте направили нещо, което сте смятали за нормално или приемливо, но някой друг е сметнал, че е „грешно“. Какво се случи? Някой от вас промени ли гледната си точка след това? 

автор

Joshua Freedman
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

AGE:

SDG:

GROUP SIZE:

EQ AREA:

Продължителност:

2-5 минути

демо видео: