Festa e marrëdhënieve të mëdha

Mendoni për ushqimin tuaj të preferuar. Për ta përgatitur këtë pjatë, mund të ndjekim një recetë. Kush janë disa nga ingredientët që na duhen? Sot, duke përdorur ingredientë marrëdhëniesh, ne do të krijojmë nje Recetë për Marrëdhënie të Shkëlqyera.

Qëllimi

Duke përdorur metaforën e një pjate të shkëlqyer, kush janë ingredientët për një marrëdhënie të shkëlqyer?

Burimet

Udhëzime

  1. Mendo për një nga pjatat e tua të preferuara. Çfarë e bën të shijojë mirë? Kush janë ingredientët? Kush do të ishte receta e pjatës tënde të preferuar? Ndaje me një shok. 
  2. Tani le të mendojmë për marrëdhëniet. Do të mendojmë për marrëdhëniet siç menduam për ushqimin. Kush janë disa nga ingredientët që duhen për një marrëdhënie të shkëlqyer?
  3. Shkruani të paktën 3 ingredientë në letra ngjitëse dhe vendosini në një nga vazot e vogla në tavolinë. 
  4. Kush janë disa nga ingredientët që krijojnë nje marrëdhënie të shkëlqyer? Kërkoni në vazot e vogla mbi tavolinë dhe nxirrni disa “ingredientë”. Mund të jenë ata që shtuat ju ose të tjerë. 
  5. Duke kombinuar këto ingredientë, shkruani recetën tuaj për “marrëdhënie të shkëlqyera”. Si mund të jetë pjata juaj një metaforë për marrëdhënie të shkëlqyera? (Lini ingredientët tuaj në një vazo të vogël që ti përdorin të tjerë). Për shembull:
  • Ndoshta banketi juaj ka një shportë buke, dhe kjo dhe kjo përfaqëson që në marrëdhënie të shkëlqyera, ka disa gjëra që ne i ndajmë.
  • Ndoshta banketi juaj ka një menu, dhe kjo përfaqëson komunikimin.
  • Ndoshta në banketin tuaj, ka shumë vende të ndryshme për t’u ulur, dhe kjo është një metaforë e llojeve të ndryshme të marrëdhënieve që kemi me njerëzit.

       6. Vetëm ose me një partner, vizatoni një pikturë ose krijoni një hartë të banketit tuaj,              duke treguar disa nga idetë kyçe se si të ndërtosh një Recetë për Marrëdhënie të                Shkëlqyera. 

Diskutim

  • Disa pjata janë më të lehta për tu gatuar, disa janë mjaft sfiduese. Kush pjesë të “banketit tuaj për marrëdhënie të shkëlqyera” jane të lehta për ju, dhe kush janë më të vështira?
  • Kush është një “pjatë” për të cilën jeni të vendosur të punoni më shumë?

Shtesa

Ftoni pjesëmarrësit të shkruajnë një histori, letër ose një hyrje ditari duke përdorur një gamë të gjerë fjalësh që përshkruajnë ndjenja për të treguar se si ndjenjat mund të bëhen më shumë ose më pak intensive me hapa të vegjël.

Burimi i Aktivitetit

Susan Stillman
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

Mosha

SDG:

Madhësia e Grupit

EQ AREA:

Koha

5 minuta

DEMO VIDEO: