<5

Clear all
Iceberg delle Emozioni Green13

Iceberg delle Emozioni Green13

Pensa a un iceberg: ciò che è visibile sopra la superficie dell’oceano è solo una piccola parte del tutto. Crea un Iceberg delle Emozioni sul cambiamento climatico per esplorare le tue idee e le tue emozioni oltre la superficie.

Read more
Iceberg Emocional

Iceberg Emocional

Piense en un iceberg; lo que es visible sobre la superficie de océano es sólo una pequeña parte del conjunto. Crea un Iceberg Emocional para explorar las partes visibles y ocultas de sus pensamientos/sentimientos/acciones.

Read more
Iceberg Emocional

Iceberg Emozionale

Pensa ad un iceberg; ciò che emerge dall’acqua è solo una piccola parte di tutto l’iceberg. Creare un Iceberg Emozionale ci consente di esplorare le parti visibili e quelle invisibili di pensieri/sentimenti/azioni.

Read more
Iceberg Emocional

Icebergu Emocional

Mendoni per nje ajsberg: çfarë është e dukshme mbi sipërfaqen e oqeanit është vetëm një pjesë e vogël e tërësisë. Krijoni një Ajsberg Emocionesh për të eksploruar pjesët e dukshme dhe të fshehura të mendimeve/ndjenjave/veprimeve.

Read more
Igaz Barátság Receptjét

Igaz Barátság Receptjét

Gondolj a kedvenc ételedre. Ahhoz, hogy ezt elkészítsük, egy receptet követhetünk. Milyen hozzávalókra van szükségünk? Ma a jó kapcsolatokhoz szükséges hozzávalók segítségével összeállítjuk az Igaz Barátság Receptjét.

Read more
İklim Eylemi Kukla Gösterisi

İklim Eylemi Kukla Gösterisi

POP-UP Festival Karakterlerini kullanarak, iklim değişikliği ve bundan sonra ne yapılması gerektiği
hakkındaki duyguları paylaşmak için bir "gösteri" yapın.

Read more
Io e gli Alebrijes

Io e gli Alebrijes

In questa attività, scoprirai delle creature speciali della tradizione messicana e ti lascerai ispirare dagli animali del mondo, per identificare delle grandi qualità che possono essere sviluppate per l’azione per il clima.
Quali sono le tue qualità interiori speciali? Che cosa hai in comune con le creature potenti? Prova questa attività artistica e condividi i tuoi poteri per l’azione per il clima.

Read more
Kalbini Renklendir

Kalbini Renklendir

Bu istasyonda, hissettiğiniz duyguları tanımlayacak ve içinde olup biteni temsil etmek için
duygularınızı yansıtan kalbi renklendireceksiniz.

Read more
Kind or Unkind

Kind or Unkind

Kindness can be deeper than “please” and “thank you.” But it can be confusing sometimes when if actions are mistaken. How can we show kindness? How can we be clear about our intentions to do good for others?

Read more
Körök, ahová tartozom

Körök, ahová tartozom

a valahova tartozás érzésének nem kell elvontnak lennie. Megszámlálhatjuk a csoportokat, amelyekhez tartozunk, és megnevezhetjük azokat a személyeket, akiknek a körében szeretve érezzük magunkat

Read more
Körök, ahová tartozom

Krugovi Pripadnosti

Imati osjećaj pripadnosti ne mora biti apstraktno – možemo izbrojati skupine ljudi kojima pripadamo i imenovati ljude s kojima se osjećamo voljeno.

Read more
Kur të rritem

Kur të rritem

Këtu,në këtë aktivitet,do të përpiqemi të marrim me mend sesi do të ishte po të ishim të rritur dhe të kishim një punë të vërtetë.Por që të gjesh një punë duhet së pari planifikim.Nëpërmjet këtij ushtrimi do të mundemi t’i mendojmë pak më thellë e më gjatë hapat që do të na çojnë deri atje.

Read more
Iceberg Emocional

L’Iceberg Émotionnel

Pense à un iceberg: ce qui est visible au dessus de l’océan n’est qu’une toute petite partie de l’iceberg. Dessine ton Iceberg Emotionnel pour explorer les parties visibles et les parties cachées de des pensées/émotions/actions.

Read more
L’Uovo della Speranza

L’Uovo della Speranza

La speranza è fondamentale per la crescita; ci aiuta a trasformare le sfide in opportunità di crescita. In questa sfida di equilibrio, bambini e adulti troveranno un’opportunità di allenare la speranza.

Read more
Iceberg Emocional

Ledeni Brijeg

Zamislite ledeni brijeg: Ono što je vidljivo iznad površine okeana samo je mali dio cjeline. Sačinite ledeni brijeg od emocija da istražite vidljive i skrivene dijelove vaših misli/osjećanja/radnji.

Read more