Give Yourself

Clear all
Lanțul dorințelor

Lanțul dorințelor

Care este dorința pe care o aveți pentru viitor? În această activitate, veți adăuga dorința în Lanțul dorințelor și vă veți gândi cum să avansați cu un pas înainte în împlinirea dorinței.

Read more
Mục Tiêu Vút Bay

Mục Tiêu Vút Bay

Trong hoạt động này, bạn sẽ học về những mục tiêu phát triển bền vững và suy nghĩ về hành động mà bạn có thể thực hiện để hỗ trợ họ trong khi thực hiện những đồ đồ thủ công có thể chia sẻ được.

Read more
Ndërtoni Komunitetin Tuaj

Ndërtoni Komunitetin Tuaj

Në këtë aktivitet, fëmijët do të kenë një mundesi për të parë lloje të ndryshme të bashkësive dhe të flasin për komponentët që i bëjnë ato. Duke menduar se si këto komponentë i bëjnë ata të ndjehen, ata do të krijojnë komunitetin e tyre ideal në letër.

Read more
Objetivos Voladores

Objetivos Voladores

En esta actividad aprenderán sobre las metas de desarrollo sustentable y a pensar qué puedes hacer para ayudar mientras realizas una manualidad para compartir.

Read more
Pica e Qëllimeve

Pica e Qëllimeve

Të Caktuarit i Synimeve apo Qëllimeve është një mënyrë për t’i dhënë individëve shtysë dhe për t’i ndihmuar ata drejt arritjes së suksesit (sipas perceptimit vetjak) Ky ushtrim do t’i paraqesë fëmijëve një formë zbavitëse (dhe të shijshme) për të caktuar synime dhe për të ndërmarrë hapa drejt realizimit të tyre .

Read more
Pingat persahabatan

Pingat persahabatan

Di stesen ini, anda berlatih untuk menunjukkan penghargaan sesama sendiri dan membuat orang lain berasa istimewa.

Read more
Pizza agli Obiettivi

Pizza agli Obiettivi

Fissare degli obiettivi è un modo efficace per sviluppare il proprio potenziale così da raggiungere (secondo la propria personale definizione) il successo. Questa attività mostrerà un modo divertente (e appetitoso!) di fissare degli obiettivi e intraprendere dei passi per raggiungerli.

Read more