Give Yourself

Ndërtoni Komunitetin Tuaj

Ndërtoni Komunitetin Tuaj

Në këtë aktivitet, fëmijët do të kenë një mundesi për të parë lloje të ndryshme të bashkësive dhe të flasin për komponentët që i bëjnë ato. Duke menduar se si këto komponentë i bëjnë ata të ndjehen, ata do të krijojnë komunitetin e tyre ideal në letër.

Read more
Objetivos Voladores

Objetivos Voladores

En esta actividad aprenderán sobre las metas de desarrollo sustentable y a pensar qué puedes hacer para ayudar mientras realizas una manualidad para compartir.

Read more
Pica e Qëllimeve

Pica e Qëllimeve

Të Caktuarit i Synimeve apo Qëllimeve është një mënyrë për t’i dhënë individëve shtysë dhe për t’i ndihmuar ata drejt arritjes së suksesit (sipas perceptimit vetjak) Ky ushtrim do t’i paraqesë fëmijëve një formë zbavitëse (dhe të shijshme) për të caktuar synime dhe për të ndërmarrë hapa drejt realizimit të tyre .

Read more
Pingat persahabatan

Pingat persahabatan

Di stesen ini, anda berlatih untuk menunjukkan penghargaan sesama sendiri dan membuat orang lain berasa istimewa.

Read more
Pica e Qëllimeve

Pizza agli Obiettivi

Fissare degli obiettivi è un modo efficace per sviluppare il proprio potenziale così da raggiungere (secondo la propria personale definizione) il successo. Questa attività mostrerà un modo divertente (e appetitoso!) di fissare degli obiettivi e intraprendere dei passi per raggiungerli.

Read more
Pica e Qëllimeve

Pizza Cilj

Postavljanje ciljeva dokazano osnažuje ljude i pomaže im da postignu (prema sopstvenom mišljenju) uspjeh. Ova aktivnost će na zabavan (i ukusan!) način pokazati djeci kako da postave ciljeve te preduzmu aktivnosti da ih ostvare.

Read more
Pica e Qëllimeve

Pizza Ciljeva

Postavljanje ciljeva je dokazan način kako ohrabriti ljude i pomoći da postignu (svoj vlastiti pojam) uspjeha. Ovaj će zadatak djeci pokazati zabavan (i ukusan) način postavljanja ciljeva i kako ići korak po korak prema ostvarenju tih ciljeva.

Read more
Pica e Qëllimeve

Pizza Matlamat

Penetapan matlamat terbukti dapat memperkasakan seseorang dan membantu mereka mencapai kejayaan (mengikut definisi mereka). Aktiviti ini akan menunjukkan kanak-kanak cara yang seronok (dan sedap!) untuk menetapkan matlamat dan langkah-langkah yang diambil dalam mencapai impian.

Read more
Posta mirënjohëse

Posta mirënjohëse

Të qënurit mirënjohës lidhet me shumë benefite, si mund t’i mësojmë fëmijëve tanë të jenë mirënjohës? Në këtë ushtrim, fëmijët (dhe të rriturit) do të shprehin nëpërmjet artit atë se për çfarë ndihen mirënjohës dhe më pas do t’ja dërgojnë krijimin e tyre një personi të dashur.

Read more
Poverty Scramble

Poverty Scramble

In this activity, they will distribute the wealth and power of the world among themselves. This wealth is represented by the pile of beans on the table.

Read more
Sbagliato o Diverso

Sbagliato o Diverso

In questa postazione potrai riflettere sul fatto che un’idea possa essere SBAGLIATA o DIVERSA e su quale sia la tua reazione rispetto a queste parole.

Read more