3+

Clear all
Igual-Diferente

Igual-Diferente

En esta estación, probará un ejercicio que compara lo que es igual y lo diferente entre y otra persona.

Read more
Innovator Space

Innovator Space

In this activity, kids will talk about examples of great innovators. Then identify certain things and places that help them get creative. They will use that insight and their imagination to create an ideal innovation space for themselves through drawing.

Read more
Juego Emo

Juego Emo

En esta estación usted y su pareja o grupo jugarán el juego de agrupar las cartas de Emo. El objetivo es ganar tantos juegos como pueda … y aprender nuevas palabras que describen de emociones!

Read more
Kalbini Renklendir

Kalbini Renklendir

Bu istasyonda, hissettiğiniz duyguları tanımlayacak ve içinde olup biteni temsil etmek için
duygularınızı yansıtan kalbi renklendireceksiniz.

Read more
Känslometern

Känslometern

I den här aktiviteten ska du skapa en “Känslometer” (tänk som en hastighetsmätare i en bil) som visar nio steg av ilska, från låg/långsam till hög/snabb. Gör sedan en likadan med en valfri känsla.

Read more
Kind or Unkind

Kind or Unkind

Kindness can be deeper than “please” and “thank you.” But it can be confusing sometimes when if actions are mistaken. How can we show kindness? How can we be clear about our intentions to do good for others?

Read more
Körök, ahová tartozom

Körök, ahová tartozom

a valahova tartozás érzésének nem kell elvontnak lennie. Megszámlálhatjuk a csoportokat, amelyekhez tartozunk, és megnevezhetjük azokat a személyeket, akiknek a körében szeretve érezzük magunkat

Read more
Körök, ahová tartozom

Krugovi Pripadnosti

Imati osjećaj pripadnosti ne mora biti apstraktno – možemo izbrojati skupine ljudi kojima pripadamo i imenovati ljude s kojima se osjećamo voljeno.

Read more
Kur të rritem

Kur të rritem

Këtu,në këtë aktivitet,do të përpiqemi të marrim me mend sesi do të ishte po të ishim të rritur dhe të kishim një punë të vërtetë.Por që të gjesh një punë duhet së pari planifikim.Nëpërmjet këtij ushtrimi do të mundemi t’i mendojmë pak më thellë e më gjatë hapat që do të na çojnë deri atje.

Read more
L’Iceberg Émotionnel

L’Iceberg Émotionnel

Pense à un iceberg: ce qui est visible au dessus de l’océan n’est qu’une toute petite partie de l’iceberg. Dessine ton Iceberg Emotionnel pour explorer les parties visibles et les parties cachées de des pensées/émotions/actions.

Read more
Lanțul dorințelor

Lanțul dorințelor

Care este dorința pe care o aveți pentru viitor? În această activitate, veți adăuga dorința în Lanțul dorințelor și vă veți gândi cum să avansați cu un pas înainte în împlinirea dorinței.

Read more
L’Iceberg Émotionnel

Ledeni Brijeg

Zamislite ledeni brijeg: Ono što je vidljivo iznad površine okeana samo je mali dio cjeline. Sačinite ledeni brijeg od emocija da istražite vidljive i skrivene dijelove vaših misli/osjećanja/radnji.

Read more
Lidh Mesazhin

Lidh Mesazhin

Këtu do të përshtasim apo lidhim ‘’mesazhet’’ dhe ‘’sinjalet’’ që përçon secili prej emocioneve me një ndjesi përkatëse.Çdo ndjesi apo ndjenje përmban një mesazh që do ta ndajë me ne.

Read more
Línea de género

Línea de género

¿Qué hace a una persona honesta, afectuosa, amable o valiente? ¿Estas cualidades están reservadas para algunas personas, pero no para otras? En esta actividad, los niños y niñas clasifican las cualidades por género y comparten sus ideas sobre los estereotipos de género.

Read more
Línea de Poder

Línea de Poder

Uno de los principales desafíos a la hora de abordar el ODS 13 es que el cambio climático es un
gran problema mundial: ¿Pueden las personas marcar la diferencia? En esta actividad,
exploraremos si podemos trabajar en el cambio climático y cómo hacerlo.

Read more
Línea de Poder

LINJAT E FUQISË

Një nga sfidat kryesore në adresimin e SDG13 është se ndryshimi i klimës është një çështje e
madhe globale – a mundet individët të bëjnë një ndryshim? Në këtë aktivitet ne do të shqyrtojmë
nëse, dhe si, mund të punojmë në ndryshimin e klimës.

Read more