3+

Clear all
Icebergu Emocional

Icebergu Emocional

Mendoni per nje ajsberg: çfarë është e dukshme mbi sipërfaqen e oqeanit është vetëm një pjesë e vogël e tërësisë. Krijoni një Ajsberg Emocionesh për të eksploruar pjesët e dukshme dhe të fshehura të mendimeve/ndjenjave/veprimeve.

Read more
Igaz Barátság Receptjét

Igaz Barátság Receptjét

Gondolj a kedvenc ételedre. Ahhoz, hogy ezt elkészítsük, egy receptet követhetünk. Milyen hozzávalókra van szükségünk? Ma a jó kapcsolatokhoz szükséges hozzávalók segítségével összeállítjuk az Igaz Barátság Receptjét.

Read more
Igual-Diferente

Igual-Diferente

En esta estación, probará un ejercicio que compara lo que es igual y lo diferente entre y otra persona.

Read more
Juego Emo

Juego Emo

En esta estación usted y su pareja o grupo jugarán el juego de agrupar las cartas de Emo. El objetivo es ganar tantos juegos como pueda … y aprender nuevas palabras que describen de emociones!

Read more
Kalbini Renklendir

Kalbini Renklendir

Bu istasyonda, hissettiğiniz duyguları tanımlayacak ve içinde olup biteni temsil etmek için
duygularınızı yansıtan kalbi renklendireceksiniz.

Read more
Känslometern

Känslometern

I den här aktiviteten ska du skapa en “Känslometer” (tänk som en hastighetsmätare i en bil) som visar nio steg av ilska, från låg/långsam till hög/snabb. Gör sedan en likadan med en valfri känsla.

Read more
Kind or Unkind

Kind or Unkind

Kindness can be deeper than “please” and “thank you.” But it can be confusing sometimes when if actions are mistaken. How can we show kindness? How can we be clear about our intentions to do good for others?

Read more
Körök, ahová tartozom

Körök, ahová tartozom

a valahova tartozás érzésének nem kell elvontnak lennie. Megszámlálhatjuk a csoportokat, amelyekhez tartozunk, és megnevezhetjük azokat a személyeket, akiknek a körében szeretve érezzük magunkat

Read more
Körök, ahová tartozom

Krugovi Pripadnosti

Imati osjećaj pripadnosti ne mora biti apstraktno – možemo izbrojati skupine ljudi kojima pripadamo i imenovati ljude s kojima se osjećamo voljeno.

Read more
Kur të rritem

Kur të rritem

Këtu,në këtë aktivitet,do të përpiqemi të marrim me mend sesi do të ishte po të ishim të rritur dhe të kishim një punë të vërtetë.Por që të gjesh një punë duhet së pari planifikim.Nëpërmjet këtij ushtrimi do të mundemi t’i mendojmë pak më thellë e më gjatë hapat që do të na çojnë deri atje.

Read more
Icebergu Emocional

L’Iceberg Émotionnel

Pense à un iceberg: ce qui est visible au dessus de l’océan n’est qu’une toute petite partie de l’iceberg. Dessine ton Iceberg Emotionnel pour explorer les parties visibles et les parties cachées de des pensées/émotions/actions.

Read more
Lanțul dorințelor

Lanțul dorințelor

Care este dorința pe care o aveți pentru viitor? În această activitate, veți adăuga dorința în Lanțul dorințelor și vă veți gândi cum să avansați cu un pas înainte în împlinirea dorinței.

Read more
Icebergu Emocional

Ledeni Brijeg

Zamislite ledeni brijeg: Ono što je vidljivo iznad površine okeana samo je mali dio cjeline. Sačinite ledeni brijeg od emocija da istražite vidljive i skrivene dijelove vaših misli/osjećanja/radnji.

Read more
Lidh Mesazhin

Lidh Mesazhin

Këtu do të përshtasim apo lidhim ‘’mesazhet’’ dhe ‘’sinjalet’’ që përçon secili prej emocioneve me një ndjesi përkatëse.Çdo ndjesi apo ndjenje përmban një mesazh që do ta ndajë me ne.

Read more