3+

Clear all
Iceberg Emocional

Iceberg Emocional

Piense en un iceberg; lo que es visible sobre la superficie de océano es sólo una pequeña parte del conjunto. Crea un Iceberg Emocional para explorar las partes visibles y ocultas de sus pensamientos/sentimientos/acciones.

Read more
Iceberg Emocional

Iceberg Emozionale

Pensa ad un iceberg; ciò che emerge dall’acqua è solo una piccola parte di tutto l’iceberg. Creare un Iceberg Emozionale ci consente di esplorare le parti visibili e quelle invisibili di pensieri/sentimenti/azioni.

Read more
Iceberg Emocional

Icebergu Emocional

Mendoni per nje ajsberg: çfarë është e dukshme mbi sipërfaqen e oqeanit është vetëm një pjesë e vogël e tërësisë. Krijoni një Ajsberg Emocionesh për të eksploruar pjesët e dukshme dhe të fshehura të mendimeve/ndjenjave/veprimeve.

Read more
Igaz Barátság Receptjét

Igaz Barátság Receptjét

Gondolj a kedvenc ételedre. Ahhoz, hogy ezt elkészítsük, egy receptet követhetünk. Milyen hozzávalókra van szükségünk? Ma a jó kapcsolatokhoz szükséges hozzávalók segítségével összeállítjuk az Igaz Barátság Receptjét.

Read more
Igual-Diferente

Igual-Diferente

En esta estación, probará un ejercicio que compara lo que es igual y lo diferente entre y otra persona.

Read more
Innovator Space

Innovator Space

In this activity, kids will talk about examples of great innovators. Then identify certain things and places that help them get creative. They will use that insight and their imagination to create an ideal innovation space for themselves through drawing.

Read more
Juego Emo

Juego Emo

En esta estación usted y su pareja o grupo jugarán el juego de agrupar las cartas de Emo. El objetivo es ganar tantos juegos como pueda … y aprender nuevas palabras que describen de emociones!

Read more
Känslometern

Känslometern

I den här aktiviteten ska du skapa en “Känslometer” (tänk som en hastighetsmätare i en bil) som visar nio steg av ilska, från låg/långsam till hög/snabb. Gör sedan en likadan med en valfri känsla.

Read more
Kind or Unkind

Kind or Unkind

Kindness can be deeper than “please” and “thank you.” But it can be confusing sometimes when if actions are mistaken. How can we show kindness? How can we be clear about our intentions to do good for others?

Read more
Körök, ahová tartozom

Körök, ahová tartozom

a valahova tartozás érzésének nem kell elvontnak lennie. Megszámlálhatjuk a csoportokat, amelyekhez tartozunk, és megnevezhetjük azokat a személyeket, akiknek a körében szeretve érezzük magunkat

Read more
Körök, ahová tartozom

Krugovi Pripadnosti

Imati osjećaj pripadnosti ne mora biti apstraktno – možemo izbrojati skupine ljudi kojima pripadamo i imenovati ljude s kojima se osjećamo voljeno.

Read more
Kur të rritem

Kur të rritem

Këtu,në këtë aktivitet,do të përpiqemi të marrim me mend sesi do të ishte po të ishim të rritur dhe të kishim një punë të vërtetë.Por që të gjesh një punë duhet së pari planifikim.Nëpërmjet këtij ushtrimi do të mundemi t’i mendojmë pak më thellë e më gjatë hapat që do të na çojnë deri atje.

Read more
Iceberg Emocional

L’Iceberg Émotionnel

Pense à un iceberg: ce qui est visible au dessus de l’océan n’est qu’une toute petite partie de l’iceberg. Dessine ton Iceberg Emotionnel pour explorer les parties visibles et les parties cachées de des pensées/émotions/actions.

Read more