Tiếng Việt

Use the drop-down filters below to sort the activities based on language, participant age, group size, EQ area, and SDG.

 

Clear all
Bước Cùng Cảm Xúc

Bước Cùng Cảm Xúc

Tại trạm này, bạn và người cùng chơi hoặc một nhóm nhỏ cùng khám phá cảm xúc của mình trong những tình huống khác nhau.

Read more
Chuỗi Ước Muốn

Chuỗi Ước Muốn

Điều ước hoặc mục tiêu trong tương lai của bạn là gì? Ở trạm này, bạn sẽ thêm vào “Chuỗi điều ước” và nghĩ đến một hành động nhỏ để biến điều ước thành sự thật.

Read more
Đèn Giao Thông

Đèn Giao Thông

Ở trạm này, bạn sẽ thực hành làm thế nào để giữ bình tĩnh bằng công cụ “Đèn Giao Thông”.

Read more
Mục Tiêu Vút Bay

Mục Tiêu Vút Bay

Trong hoạt động này, bạn sẽ học về những mục tiêu phát triển bền vững và suy nghĩ về hành động mà bạn có thể thực hiện để hỗ trợ họ trong khi thực hiện những đồ đồ thủ công có thể chia sẻ được.

Read more
Tảng Băng Trôi Cảm Xúc

Tảng Băng Trôi Cảm Xúc

Hãy nghĩ về một tảng băng trôi; khi phần nổi bên trên mặt đại dương chỉ là một phần nhỏ của cả tảng băng.
Hãy tạo ra một tảng băng trôi cảm xúc để khám phá phần hiện hữu và phần được giấu đi trong những suy nghĩ, cảm xúc và hành động của bạn.

Read more
Tô màu trái tim của bạn

Tô màu trái tim của bạn

Tại trạm hoạt động này, bạn sẽ xác định những cảm xúc mà bạn đang cảm nhận và tô màu trái tim để minh hoạt điều đang diễn ra bên trong bạn.

Read more
Vòng tròn của Sự Thuộc về

Vòng tròn của Sự Thuộc về

Có được cảm giác thuộc về không phải là điều gì đó trừu tượng, khó hiểu. Chúng ta có thể đếm được số lượng những tập thể, nhóm người mà chúng ta thuộc về, và chúng ta có thể gọi tên những người mà khi nghĩ đến họ chúng ta cảm thấy được yêu thương.

Read more