Activities

Iceberg Emozionale

Iceberg Emozionale

Pensa ad un iceberg; ciò che emerge dall’acqua è solo una piccola parte di tutto l’iceberg. Creare un Iceberg Emozionale ci consente di esplorare le parti visibili e quelle invisibili di pensieri/sentimenti/azioni.

Read more
Iceberg Emozionale

Icebergu Emocional

Mendoni per nje ajsberg: çfarë është e dukshme mbi sipërfaqen e oqeanit është vetëm një pjesë e vogël e tërësisë. Krijoni një Ajsberg Emocionesh për të eksploruar pjesët e dukshme dhe të fshehura të mendimeve/ndjenjave/veprimeve.

Read more
Igaz Barátság Receptjét

Igaz Barátság Receptjét

Gondolj a kedvenc ételedre. Ahhoz, hogy ezt elkészítsük, egy receptet követhetünk. Milyen hozzávalókra van szükségünk? Ma a jó kapcsolatokhoz szükséges hozzávalók segítségével összeállítjuk az Igaz Barátság Receptjét.

Read more
Igual-Diferente

Igual-Diferente

En esta estación, probará un ejercicio que compara lo que es igual y lo diferente entre y otra persona.

Read more
İklim Duygu Haritası

İklim Duygu Haritası

İnsanların çevre ve iklim değişikliği ile ilgili hisleri nelerdir? Bu harita, iklim duyguları hakkında bir
konuşma açar.

Read more
İklim Duyguları Posteri

İklim Duyguları Posteri

Bu etkinlikte çocuklar bir iklim değişikliği posteri oluşturarak duygularını harekete geçirerek olumlu
değişime katkıda bulunur.İklim Değişikliği hakkında düşünmek çok zor olabilir. Fırtınalar, seller,
yangınlar, kuraklıklar ve sıcak hava dalgaları gibi pek çok rahatsız edici şey oluyor. Bu konuda nasıl
hissediyorsun? Hangi eylem adımını atardınız?

Read more
İklim Eylemi Kukla Gösterisi

İklim Eylemi Kukla Gösterisi

POP-UP Festival Karakterlerini kullanarak, iklim değişikliği ve bundan sonra ne yapılması gerektiği
hakkındaki duyguları paylaşmak için bir "gösteri" yapın.

Read more
Io e gli Alebrijes

Io e gli Alebrijes

In questa attività, scoprirai delle creature speciali della tradizione messicana e ti lascerai ispirare dagli animali del mondo, per identificare delle grandi qualità che possono essere sviluppate per l’azione per il clima.
Quali sono le tue qualità interiori speciali? Che cosa hai in comune con le creature potenti? Prova questa attività artistica e condividi i tuoi poteri per l’azione per il clima.

Read more
Juego Emo

Juego Emo

En esta estación usted y su pareja o grupo jugarán el juego de agrupar las cartas de Emo. El objetivo es ganar tantos juegos como pueda … y aprender nuevas palabras que describen de emociones!

Read more
Kalbini Renklendir

Kalbini Renklendir

Bu istasyonda, hissettiğiniz duyguları tanımlayacak ve içinde olup biteni temsil etmek için
duygularınızı yansıtan kalbi renklendireceksiniz.

Read more
Känslometern

Känslometern

I den här aktiviteten ska du skapa en “Känslometer” (tänk som en hastighetsmätare i en bil) som visar nio steg av ilska, från låg/långsam till hög/snabb. Gör sedan en likadan med en valfri känsla.

Read more
Kërkuesit e historive

Kërkuesit e historive

Në këtë stacion, ju do të përqendroheni në një objekt natyror dhe do të futeni brenda histories
së tij. Duke përdorur shqisat dhe imagjinatën tuaj do të bëni një sesion shkrimi falas për
objektin.
Çfarë historish kanë për të ndarë objektet natyrore? Si mund të zhvilloni aftësitë tuaja të
veçanta për të dëgjuar historitë e tyre? Çfarë mund të ndajmë dhe të mësojmë nga historitë e
natyrës?

Read more
Kind or Unkind

Kind or Unkind

Kindness can be deeper than “please” and “thank you.” But it can be confusing sometimes when if actions are mistaken. How can we show kindness? How can we be clear about our intentions to do good for others?

Read more
Kind or Unkind

Kind or Unkind

Kindness can be deeper than “please” and “thank you.” But it can be confusing sometimes when if actions are mistaken. How can we show kindness? How can we be clear about our intentions to do good for others?

Read more