Activities

Pingat persahabatan

Pingat persahabatan

Di stesen ini, anda berlatih untuk menunjukkan penghargaan sesama sendiri dan membuat orang lain berasa istimewa.

Read more
Pinwheel Energy

Pinwheel Energy

In this activity, using a pinwheel, you’ll learn about how wind can be used for clean energy. Energy is the ability to do work.

Read more
Pizza agli Obiettivi

Pizza agli Obiettivi

Fissare degli obiettivi è un modo efficace per sviluppare il proprio potenziale così da raggiungere (secondo la propria personale definizione) il successo. Questa attività mostrerà un modo divertente (e appetitoso!) di fissare degli obiettivi e intraprendere dei passi per raggiungerli.

Read more
Pizza Cilj

Pizza Cilj

Postavljanje ciljeva dokazano osnažuje ljude i pomaže im da postignu (prema sopstvenom mišljenju) uspjeh. Ova aktivnost će na zabavan (i ukusan!) način pokazati djeci kako da postave ciljeve te preduzmu aktivnosti da ih ostvare.

Read more
Pizza Ciljeva

Pizza Ciljeva

Postavljanje ciljeva je dokazan način kako ohrabriti ljude i pomoći da postignu (svoj vlastiti pojam) uspjeha. Ovaj će zadatak djeci pokazati zabavan (i ukusan) način postavljanja ciljeva i kako ići korak po korak prema ostvarenju tih ciljeva.

Read more
Pizza Matlamat

Pizza Matlamat

Penetapan matlamat terbukti dapat memperkasakan seseorang dan membantu mereka mencapai kejayaan (mengikut definisi mereka). Aktiviti ini akan menunjukkan kanak-kanak cara yang seronok (dan sedap!) untuk menetapkan matlamat dan langkah-langkah yang diambil dalam mencapai impian.

Read more
Posta mirënjohëse

Posta mirënjohëse

Të qënurit mirënjohës lidhet me shumë benefite, si mund t’i mësojmë fëmijëve tanë të jenë mirënjohës? Në këtë ushtrim, fëmijët (dhe të rriturit) do të shprehin nëpërmjet artit atë se për çfarë ndihen mirënjohës dhe më pas do t’ja dërgojnë krijimin e tyre një personi të dashur.

Read more
Postazione all’Aperto

Postazione all’Aperto

L’aria aperta è il luogo perfetto per diventare consapevoli della bellezza che ci circonda. Ma occorre imparare a rallentare per vedere veramente la bellezza. Una volta che ci rendiamo conto della bellezza, possiamo anche realizzare un’opera d’arte! Che cosa ci aiuta ad apprezzare le piccole cose che ci circondano ogni giorno?

Read more
Potrivirea emoțiilor

Potrivirea emoțiilor

În cadrul acestei activități, dumneavoastră și partenerul dumneavoastră vă veți juca împreună jocul: potrivirea cardurilor cu emoții. Obiectivul este acela de a identifica cât mai multe emoții…și de a învăța cuvinte noi ce exprimă emoțiile.

Read more
Poverty Scramble

Poverty Scramble

In this activity, they will distribute the wealth and power of the world among themselves. This wealth is represented by the pile of beans on the table.

Read more
Priklausymo grupėms apskritimai

Priklausymo grupėms apskritimai

Priklausymo kitiems, grupėms jausmas nebūtinai turi būti abstraktus – mes galime suskaičiuoti grupes, kurioms priklausome ir galime įvardinti žmones, su kuriais būdami jaučiamės mylimi, svarbūs.

Read more
Qëllimet e Emocionit

Qëllimet e Emocionit

Në “Six Seconds”, ne themi “emocionet i nxisin njerëzit dhe njerëzit nxisin performancën. Në këtë aktivitet, do ta provojmë nëse kjo me të vërtetë funksion dhe si funksionon.

Read more
Relaciona el Mensaje

Relaciona el Mensaje

En esta estación relacionarán los “mensajes” y “señales” de cada emoción con un sentimiento. Cada sentimiento desea compartir con nosotros una señal y un mensaje conectados a él.

Read more
Rrathët e Përkatësisë

Rrathët e Përkatësisë

Të kuptuarit e përkatësisë nuk duhet të jetë abstrakte – ne mund të llogarisim numrin e grupeve që i përkasim dhe mund të emërojmë njerëzit me të cilët ndihemi të dashur.

Read more