6-12

Clear all
Potrivirea emoțiilor

Potrivirea emoțiilor

În cadrul acestei activități, dumneavoastră și partenerul dumneavoastră vă veți juca împreună jocul: potrivirea cardurilor cu emoții. Obiectivul este acela de a identifica cât mai multe emoții…și de a învăța cuvinte noi ce exprimă emoțiile.

Read more
Poverty Scramble

Poverty Scramble

In this activity, they will distribute the wealth and power of the world among themselves. This wealth is represented by the pile of beans on the table.

Read more
Priklausymo grupėms apskritimai

Priklausymo grupėms apskritimai

Priklausymo kitiems, grupėms jausmas nebūtinai turi būti abstraktus – mes galime suskaičiuoti grupes, kurioms priklausome ir galime įvardinti žmones, su kuriais būdami jaučiamės mylimi, svarbūs.

Read more
Qëllimet e Emocionit

Qëllimet e Emocionit

Në “Six Seconds”, ne themi “emocionet i nxisin njerëzit dhe njerëzit nxisin performancën. Në këtë aktivitet, do ta provojmë nëse kjo me të vërtetë funksion dhe si funksionon.

Read more
Relaciona el Mensaje

Relaciona el Mensaje

En esta estación relacionarán los “mensajes” y “señales” de cada emoción con un sentimiento. Cada sentimiento desea compartir con nosotros una señal y un mensaje conectados a él.

Read more
Priklausymo grupėms apskritimai

Rrathët e Përkatësisë

Të kuptuarit e përkatësisë nuk duhet të jetë abstrakte – ne mund të llogarisim numrin e grupeve që i përkasim dhe mund të emërojmë njerëzit me të cilët ndihemi të dashur.

Read more
Saludo Brillante

Saludo Brillante

Cuidar de uno mismo nos ayuda a cuidar de los demás. Una de las maneras más sencillas de prevenir el esparcir bacterias es lavarse las manos adecuadamente.

Read more
Sbagliato o Diverso

Sbagliato o Diverso

In questa postazione potrai riflettere sul fatto che un’idea possa essere SBAGLIATA o DIVERSA e su quale sia la tua reazione rispetto a queste parole.

Read more
Semafor

Semafor

No ovoj pastaji vježbat ćete kako se smiriti koristeći ,,semfor”.

Read more
Semafor

Semafori

Ne kete stacion ju do te praktikoni se si te qetesoheni duke perdorur ‘Driten e Semaforit’

Read more
Semafor

Semaforo

A questa postazione, ti allenerai a calmarti usando il “Semaforo”.

Read more
Sentimientos sobre el Cambio Climático

Sentimientos sobre el Cambio Climático

Actualmente nos sentimos sumamente preocupados por el Cambio Climático. Se han presentado muchos eventos inquietantes como tormentas, inundaciones, incendios, sequías y ondas de calor. ¿Cómo te sientes sobre este tema? ¿Qué acciones puedes tomar para ayudar? En esta actividad, los niños crearán un póster de cambio climático, y pondrán sus sentimientos en acción para contribuir con cambios positivos.

Read more
Shine Bright

Shine Bright

There is a light inside every person. Sometimes it can be challenging to share that light with everyone; maybe we feel shy and hide our special qualities or we are not given opportunities to shine brightly because of our gender or background. In this activity, kids focus on something that makes them special and what they want the whole world to know.

Read more
Shine Bright

Shkëlqeni

Ekziston një dritë brenda gjithsecilit prej nesh. Shpeshherë mund të jetë e vështirë ta ndash këtë “dritë” me çdokënd;ndoshta stepemi apo jemi të turpshëm e i fshehim cilësitë tona më të veçanta apo nuk na jepet mundësia për “të shkëlqyer” për shkak të gjinisë apo formimit kulturor.Në këtë ushtrim,fëmijët do të fokusohen tek diçka që i bën ata të veçantë dhe tek ajo që ata duan që ta dijë e gjithë bota.

Read more
Situaciones TFA

Situaciones TFA

Explore cómo usualmente piensa, siente y actúa … y encuentre más opciones de cómo pensar, sentir y actuar en el futuro

Read more
Situaciones TFA

Situatat Mendo-Ndjej-Vepro

Eksploroni se si zakonisht mendoni, ndjeheni apo veproni… dhe gjeni me shume zgjidhje se mund te mendoni, ndjeni apo veproni ne te ardhmen.

Read more