Activities

EmoLidhje

EmoLidhje

Sfidoni miqtë tuaj në një lojë përputhjesh me kartat emocionale, zgjeroni fjalorin tuaj të emocioneve dhe argëtohuni!

Read more
EmoLule

EmoLule

Jo gjithmonë arrijmë dhe dimë t’i vlerësojmë njerëzit e veçantë në jetën tonë.Le të mendojmë për atë personin e veçantë në jetët tona.Le të mendojmë rreth një personi të veçantë dhe t’i kushtojmë vëmendje ndjenjave që ata ndajnë me ne.Ne mund t’i tregojmë atyre mirënjohje dhe t’i shprehni ndjenjat.

Read more
EmoMatch

EmoMatch

Challenge your friends to a matching game of emotion cards, expand your emotion vocabulary and have fun!

Read more
EmoMatch ( български )

EmoMatch ( български )

Предизвикайте приятелите си на игра с емоционалните карти. Разширете емоционалния си речник.. и разбира се…забавлявайте се!

Read more
EmoMatch (русский)

EmoMatch (русский)

На этой станции вы с партнером или группой будете играть в игру подбери соответствия с EmoCard. Цель найти как можно больше подобных карточек … и выучить новые слова для обозначения эмоций и чувств.

Read more
EmoMonster

EmoMonster

Create your own “monster card” to explore feelings — grow emotion vocabulary to increase insight into self and others.

Read more
EmoMonster Karten

EmoMonster Karten

Hier wirst du eine „EmoMonster Karte“ herstellen um Gefühle zu erforschen und um den Wortschatz für Emotionen für dich selbst und andere zu erweitern.

Read more
EmoMonster-Español

EmoMonster-Español

Crea tu propia “carta de monstrua” para explorar sentimientos — aumenta tu vocabulario emocional para imcrementar tu autocomprensión y la de los demás

Read more
EmoMonstro-Português

EmoMonstro-Português

Crie seu próprio “cartão de monstro” para explorar sentimentos — aumente seu vocabulário de emoções para ampliar suas percepções sobre você e os outros.

Read more
EmoPërbindësh

EmoPërbindësh

Krijoni “kartën tuaj të përbindëshit” për të eksploruar ndjenjat – rritni fjalorin e emocioneve për të rritur njohurit për veten dhe të tjerët.

Read more
EmoSpajanje

EmoSpajanje

U ovoj radionici ti i tvoj partner ili grupa igrat ćete Emokarte igru spajanja. Cilj je osvojiti što više parova moguće … i naučiti nove riječi koje opisuju osjećaje!

Read more
Emotion Garden

Emotion Garden

We don’t always appreciate the special people in our lives. Let’s think about one special person and pay attention to the feelings they share with us. We can show them gratitude and tell them how much care.

Read more